Home \ Autá a Ostatné vozidlá
 

Ako riadiť auto s automatickou prevodovkou.

 

Autá s automatickou prevodovkou sa teší veľkej popularite ako medzi začiatočníkov, tak aj medzi ostrieľanými vodičmi. Ich ovládanie je všeobecne jednoduchšie ako ovládanie vozidiel s manuálnou prevodovkou, na dlhých cestách sú potom autá s automatom pre niekoho tiež komfortnejšie. V tomto krátkemu návode sa dozviete, ako automatickú prevodovku ovládať. Avšak pozor: ako sadnete za volant akéhokoľvek vozidlá, musíte byť držiteľom platného vodičského oprávnenia a poznať miestne dopravné predpisy!

              

Postup .

    

  Časť 1      Príprava na jazdu  .

    
   
 1.            1      Posaďte sa do auta. Odomknite vozidlo diaľkovým ovládaním či kľúčikom a vlezte si na sedadlo vodiča.        
 2.  
 3.             2      Prispôsobte si nastavenia auta. Upravte si pozíciu sedadla vo všetkých smeroch, v ktorých je to možné, respektíve nutné. Musíte byť schopní pohodlne dosiahnuť na všetky ovládacie prvky autá, a tiež mať neobmedzený výhľad z vozidla. Nastavte si zrkadlá tak, aby ste v nich perfektne videli boky auta, aj priestor za ním. Než sa rozbehnete, nájdite slepé miesto vo výhľade z vozidla, aby ste vedeli, kam sa pozrieť pred odbočovaním a prechádzaním z pruhu do pruhu.       
 4.  
 5.             3      Zoznámte sa s ovládacími prvkami auta. Zásadná je nájsť plynový a brzdový pedál, volant a volič prevodovky, a tiež ovládanie svetiel, rozmrazovanie čelného skla a stieračov skôr, než vôbec pôjdete. 
    
  • Brzdový a plynový pedál sú umiestnené vpredu dole v miestach, kde máte nohy. Brzdový pedál je naľavo, plynový potom napravo.
  •  
  • Volant, to je to veľké koleso uprostred prístrojovej dosky. Keď s ním budete otáčať doľava a doprava, zatočí aj auto.
  •  
  • Na stĺpiku riadenia (zvyčajne vľavo) je malá páčka, ktorá má neutrálnu polohu uprostred, a ktorú možno tiež preklopiť do funkčných polôh hore a dole. Tá páčka ovláda smerovky. Ovládač pre zapnutie a vypnutie svetiel nájdete na prístrojovej doske naľavo od volantu, alebo tiež čoby gombík na jednej z páčok u stĺpika riadenia.
  •  
  • Páku voliča prevodovky zvyčajne nájdete na jednom z nasledujúcich miest: buď je pripevnená na pravej strane stĺpika riadenia, alebo uprostred medzi sedadlami vodiča a spolujazdca. K nej patrí aj displej, ktorý signalizuje zaradenej rýchlosti, zvyčajne označené písmenami "P", "D", "N" a "R", sprevádzanými niekoľkými číslami. U voličov prevodovky integrovaných do stĺpika riadenia nájdete tento displej najčastejšie pod tachometrom na prístrojovej doske.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Pripútajte sa bezpečnostným pásom. Vždy sa uistite, že sú pripútaní všetci ľudia v aute.                 
 8.  
             

  Časť 2      Ovládanie auta v polohe "Drive"  .

    
   
 1.             1      Naštartujte auto. Položte pravú nohu na pedál brzdy a zošliapnite ho. Potom zasuňte kľúčik a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby ste naštartovali.       
 2.  
 3.             2      Zaraďte rýchlosť. Nohu držte na brzdovom pedáli a súčasne posuňte volič prevodovky do polohy "Drive" ( "jazda"). Tá je zvyčajne na displeji označená písmenom "D", ktoré sa po správnom výbere polohy rozsvieti. 
    
  • Volič prevodovky na stĺpiku riadenia najprv pritiahnite k sebe, a potom s ním pohybujte hore a dole, aby ste vybrali rýchlosť.
  •  
  • U voliča prevodovky na podlahe zvyčajne nájdete na strane tlačidlo, ktorým volič odomknete. Potom môžete volič v kulise presunúť do správnej polohy.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Uvoľnite ručnú brzdu. Ručná brzda má buď podobu páky medzi prednými sedadlami, alebo ide o pedál úplne vľavo v oblasti nôh. S pedálovú parkovacou brzdou môže byť zviazaná tiež istiace páčka. U pákové parkovacej brzdy potom zase nájdete tlačidlo, ktorým ju uvoľníte.       
 6.  
 7.             4      Skontrolujte svoje okolie. Pozrite sa všade okolo autá (aj do slepých miest) a skontrolujte, že sa v jeho blízkosti nepohybujú žiadne predmety ani osoby. Vždy sa pozerajte hlavne po smere jazdy.       
 8.  
 9.             5      Rozbehnite sa. Pomaly uvoľnite nohu z brzdového pedálu. Auto sa začne zvoľna rozbiehať. Zložte nohu z brzdy a zošliapnite jej jemne plynový pedál. Auto zrýchli. Pri bežnej jazde po ceste nemusíte so zvyšujúcou sa rýchlosťou vôbec radiť.       
 10.  
 11.             6      Otáčajte volantom, aby auto zatočilo. V režime "drive" jem otáčate doľava, keď chcete zatočiť vľavo, a doprava, ak chcete zatočiť vpravo.       
 12.  
 13.             7      K spomaleniu či zastavenie auta použite brzdy. Zložte pravú nohu z plynového pedálu a presuňte ju na brzdu. Pohádžte na brzdu pozvoľna, aby ste nezastavili "prískokmi". Keď sa chcete znova rozbehnúť, presuňte nohu späť na pedál plynu.       
 14.  
 15.             8      Zaparkujte. Keď prídete do cieľa, pozvoľným tlakom na brzdový pedál úplne zastavte. Potom posuňte volič prevodovky do polohy "P". Otočením kľúča proti smeru hodinových ručičiek vypnite motor. Než vystúpite z auta, nezabudnite vypnúť svetlá.       
 16.  
             

  Časť 3      Ovládanie auta v ostatných polohách prevodovky  .

    
   
 1.             1      Cúvanie v polohe "Reverse". Keď potrebujete cúvať, vždy pred presunutím voliča do polohy "reverse" ( "spiatočka") skontrolujte, že auto úplne zastavilo. Posuňte volič prevodovky do polohy s označením "R" a skontrolujte, že za autom a okolo neho nie sú žiadne prekážky. Jemne zložte nohu z brzdy a presuňte ju na plynový pedál. 
    
  • Pri zatáčaní počas cúvania bude vaše auto zatáčať tým smerom, ktorým chcete otočiť volant. Len sa bude namiesto predku auta do tohto smeru otáčať jeho zadok, pretože idete pospiatky.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Zaraďte "neutrál". Polohu prevodovky na "neutrál" využívajte len vo chvíľach, keď nepotrebujete ovládať rýchlosť auta, nikdy pri bežnej jazde. Príkladom takejto situácie je, keď niekde na chvíľu zaparkujete, alebo keď vás niekto ťahá či tlačí.       
 4.  
 5.             3      Využívajte pomalých rýchlostných stupňov. Polohy označené číslami "1", "2" a "3" sa nazývajú pomalé rýchlostné stupne. Možno ich využívať ako istý druh motorovej brzdy vo chvíľach, kedy potrebujete šetriť s používaním skutočných bŕzd. Príkladom správneho využitie pomalých rýchlostí je schádzaní prudkých kopcov. 1. stupeň však využívajte len vo chvíľach, kedy potrebujete ísť naozaj veľmi pomaly. Pri preraďovaní medzi pomalými prevodmi a polohou "Drive" nemusíte zastavovať.       
 6.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

      

        
Autá a Ostatné vozidlá populárne:
Ako kúpiť nové auto.

Ako prelakovať auto.

Ako vymeniť rozvodový remeň.

Ako naštartovať auto s manuálnou prevodovkou.

Ako vojsť na diaľnici a nebúri.

Ako naštartovať auto bez kľúčov.

Ako naštartovať auto bez kľúčov.

Ako riadiť auto s manuálnou prevodovkou.

Ako kúpiť nové auto.

Ako riadiť auto s manuálnou prevodovkou.

Ako kúpiť nové auto.

Ako v aute vymeniť zapaľovaciu sviečku.

Ako skontrolovať a doplniť kvapalinu v automatickej prevodovke.

Ako riadiť auto s automatickou prevodovkou.

Ako nastaviť odtrh zapaľovacej sviečky.

Ako kúpiť nové auto.

Ako odpojiť autobatériu.

Ako vykonávať základnú údržbu auta.

Ako sa zbaviť zápachu z auta.