Home \ Filozofia a Náboženstvo
 

Ako porozumieť sám sebe.

 

Niekedy ľudia zistia, že vôbec nevedia, prečo robia veci, ktoré robia. Prečo ste kričali na svojho syna? Prečo ste sa rozhodli zostať vo svojom aktuálnom zamestnaní, namiesto aby ste skúsili niečo iné? Prečo ste sa hádali so svojimi rodičmi kvôli niečomu, na čom vám ani nezáleží? Naše podvedomie ovláda veľký kus nášho správania a preto niekedy nie je vôbec ľahké prísť na dôvody niektorých našich rozhodnutí. Pokiaľ ale viete, ako sa na tieto situácie máte pozerať, môžete sami sebe porozumieť oveľa lepšie a zistiť, prečo sa rozhodujete tak, ako sa rozhodujete, čo vás robí šťastnými a ako sa môžete zmeniť k lepšiemu.

              

Postup .

    

  Časť 1      Spoznajte sami seba  .

    
   
 1.            1      Získajte objektívne zhodnotenie. To prvé, čo by ste mali urobiť, aby ste sami sebe lepšie porozumeli, je získať objektívne hodnotenie. Môžete sa samozrejme opýtať ľudí, ktorých poznáte, ale ich skúsenosti vás privedú k rovnako zaujatým názorom, aké máte vy sami. Keď získate objektívne názory, budete mať presnejšiu predstavu a dozviete sa veci, ktoré by vás samé od seba nenapadli. Existuje veľa kvalitných testov, pomocou ktorých si môžete zistiť rôzne aspekty svojej osobnosti (okrem toho ale existuje aj veľa menej spoľahlivých testov): 
    
  • Teória typov osobnosti Myers-Briggs tvrdí, že všetci ľudia majú jednu zo 16 základných osobností. Tieto osobnosti určujú, ako jednáte s ľuďmi, aké medziľudské problémy budete mať a aké sú vaše silné stránky. Určí tiež to, v akom prostredí sa vám bude najlepšie žiť a pracovať. Základnej verzii tohto testu nájdete na internete. Môžete sa vďaka nemu dozvedieť viac o vašej osobnosti.
  •  
  • Ak neviete, čo vás robí šťastnými a čo by ste mali urobiť so svojím životom, skúste si urobiť test kariéry. Tieto testy vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, čo vás bude najviac napĺňať. Väčšinou sú založené na vašej osobnosti a na tom, čo robíte pre zábavu. Na internete nájdete veľa rôznych testov, ktoré sú väčšinou zadarmo, ale ak študujete, pravdepodobne sa vám podarí získať lepší a kvalitnejší testy u školského psychológa alebo študijného poradcu.
  •  
  • Existuje teória, ktorá tvrdí, že každý sa učí a spracováva informácie a skúsenosti jedným z niekoľkých rôznych spôsobov. Týmto formám sa hovorí "štýly učenia." Keď budete vedieť, aký štýl učenia máte, pomôže vám to aj v prípade, že už neštudujete. Môžete vďaka tomu zistiť, prečo vám niektoré činnosti idú a s inými zase bojujete. Ako u ostatných typov testov tieto testy nájdete na internete. Uvedomte si, že táto veda je často spochybňovaná a existuje veľa teórií o tom, koľko štýlov učenia existuje. Pri každom teste teda pravdepodobne dosiahnete iných výsledkov.
  •  
  • Mnoho testov na podobné témy nájdete na webe Psychology Today.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Venujte sa cvičením písanie, ktorá odhalí váš charakter. Keď spisovatelia píšu knihu, často sa venujú cvičením, ktoré im lepšie pomôžu porozumieť postavám, o ktorých píšu. Môžete si skúsiť tá istá cvičenia na sebe, aby ste lepšie porozumeli sami sebe. Veľa ich nájdete zadarmo na internete. Tieto cvičenia vám síce neposkytnú oficiálne výsledky, pretože sa často spoliehajú na vaše vlastné závery a odpovede, ale môžu vás zaviesť k veciam, nad ktorými ste sa ešte nikdy nezamysleli. Skúste si odpovedať na nasledujúce otázky, aby ste získali predstavu o tom, ako tieto cvičenia fungujú: 
    
  • Opíšte sami seba jednou vetou.
  •  
  • Aký je účel vášho životného príbehu?
  •  
  • Aká bola najdôležitejšia vec, ktorá sa vám v živote stala? Akým spôsobom vás táto vec ovplyvnila?
  •  
  • V čom sa líši od ostatných ľudí okolo vás?
  •  
         
 4.  
 5.             3      Zhodnoťte svoje silné a slabé stránky. Keď sa zamyslíte nad svojimi silnými a slabými stránkami, pomôže vám to zistiť, kto ste a lepšie porozumieť sebe samým. Mali by ste tiež porovnať svoje vnímanie silných a slabých stránok s tým, čo o vás hovoria vaši priatelia, kolegovia a vaša rodina. Názory a pohľady týchto ľudí vám toho môžu povedať veľa o tom, kým ste a ako sami seba vnímate. 
    
  • Medzi príklady silných stránok patrí odhodlanie, pracovitosť, disciplína, premýšľavosť, rozhodnosť, trpezlivosť, diplomacia, komunikačné zručnosti a predstavivosť alebo kreativita.
  •  
  • Medzi príklady slabých stránok patrí uzavretá myseľ, egocentrizmus, problémy s vnímaním reality, odsudzovanie ostatných a problémy s ovládaním ľudí a situácií.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Zamyslite sa nad svojimi prioritami. To, čo je pre vás v živote a v každodennej komunikácii najdôležitejšie, vám toho môže veľa prezradiť o tom, kým ste. Zamyslite sa nad svojimi prioritami, zarovnajte ich s prioritami iných ľudí, ktoré rešpektujete a zamyslite sa nad závermi, ku ktorým dôjdete. Musíte byť samozrejme otvorení myšlienke, že nemáte svoje priority v najlepšom poradí (čo platí pre mnoho ľudí), vďaka čomu sa toho o sebe aj veľa naučíte. 
    
  • Keby vám začalo doma horieť, čo by ste urobili? Čo by ste zachránili? Je úžasné, ako oheň skvele odhaľuje ľudské priority. Aj v prípade, že by ste chceli zachrániť niečo praktické, napríklad daňovú evidenciu, niečo to o vás vypovedá (pravdepodobne to, že chcete byť vždy pripravení a neradi sa v živote stretávate s odporom).
  •  
  • Ďalším spôsobom, ako spoznať, aké sú vaše priority, je predstaviť si, že niekoho, koho máte radi, ostatné otvorene kritizovali za niečo, s čím nesúhlasíte (napríklad je gay, ale vy s týmto životným štýlom nesúhlasíte). Podporili by ste ho? Postavili by ste sa za neho? Ako? Čo by ste povedali? Naše činy v situáciách, kedy sa objavuje kritika ostatných a ostrakizácii môžu tiež odhaliť naše skutočné priority.
  •  
  • Medzi príklady priorít, ktoré ľudia majú, patria: peniaze, rodina, sex, rešpekt, bezpečie, stabilita, materiálne statky a komfort.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Pozrite sa na to, ako ste sa zmenili. Zamyslite sa nad svojou minulosťou a uvedomujte si, čo sa vo vašom živote prihodilo a ako to ovplyvnilo to, akí ste dnes a ako uvažujete. Keď sa zamyslíte nad tým, ako ste sa zmenili, môžete vďaka tomu spoznať, prečo sa správate tak, ako sa správate. Naše súčasné správanie je totiž založené na skúsenostiach z minulosti. 
    
  • Je možné, že sa správate skutočne defenzívne ohľadom ľudí, ktorí kradnú v obchode a ste tvrdia k ľuďom, ktorí to berú ako krádež. Keď sa nad tým zamyslíte, možno si spomeniete na to, že ste ako dieťa ukradli v obchode čokoládu a vaši rodičia vás za to tvrdo potrestali, čo by mohlo vysvetľovať vašu extrémnej reakciu na toto správanie.
  •  
                   
 10.  
             

  Časť 2      Analyzujte svoju myseľ a svoje činy  .

    
   
 1.             1      Keď budete pociťovať silné emócie, zastavte sa a zamyslite sa. V niektorých situáciách budete veľmi nahnevaní, smutní, šťastní, alebo vzrušenie. Keď si budete uvedomovať, čo u vás tieto extrémne emócie vyvoláva a aká je ich príčina, pomôže vám to lepšie porozumieť sami sebe. 
    
  • Možno ste napríklad vždy silno naštvaní na ľudí, ktorí hovoria v kine počas filmu. Ste nahnevaní na to, že ľudia hovoria, alebo na to, že to vnímate ako prejav neúcty k vám? Pretože váš zlosť danú situáciu nespraví, možno bude lepšie nájsť si spôsoby, ako sa týmto problémom príliš nezaoberať - len aby ste si zbytočne nezvyšovali krvný tlak.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Všímajte si potláčanie emócií a falošných reakciou na situácie. Potláčanie emócií znamená, že nechcete na niečo myslieť a snažíte sa urobiť všetko pre to, aby ste zabudli, že sa to stalo. Falošné emócie nie sú v skutočnosti falošné, ale ide o emócie, ktorými reagujete na určitú vec, ale v skutočnosti reagujete na niečo iné. Oba tieto druhy správania, ktoré sú veľmi bežné, sú značne nezdravé a keď zistíte, prečo je robíte a nájdete si spôsob, ako svoje emócie zvládať lepšie, budete oveľa spokojnejší. 
    
  • Možno si napríklad myslíte, že nie ste smutní z toho, že vám umrela babička, ale vaša rodina sa rozhodne zbaviť sa jej starého kresla, čo váš veľmi rozčúli a rozosmutnia. Nie ste v skutočnosti naštvaní na to, že kreslo bude preč. Bolo staré, zapáchalo a pravdepodobne obsahovalo aj rádioaktívne penu - ste smutní iba z toho, že vám umrela babička.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Všímajte si toho, ako a kedy hovoríte o sebe. Stacie každý rozhovor s ľuďmi na seba? Robíte si zo seba srandu, keď o sebe hovoríte? To, ako a kedy o sebe hovoríte, vám toho môže prezradiť veľa o vašej osobnosti. Je zdravé občas hovoriť o sebe a je dobré si uvedomiť, že nie ste dokonalí, ale mali by ste si dávať pozor na extrémy a uvedomovať si, prečo sa do týchto extrémov púšťate. 
    
  • Môže sa napríklad stať, že vaša kamarátka práve dokončila svoje doktorandské štúdium, ale keď si o tom spolu rozprávate, stočíte rozhovor na to, ako ste spoločne chodili na magisterský odbor. Môže to byť preto, že sa hanbíte za to, že máte iba magisterský diplom a kamarátka má doktorát, takže sa chcete cítiť dôležitejšie a preto rozhovor stačíte na seba.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Zamyslite sa nad tým, ako a prečo komunikujete s ostatnými ľuďmi. Keď komunikujete s ostatnými, zahanbiť je? Možno ste si všimli, že trávite čas iba s ľuďmi, ktorí majú viac peňazí ako vy. Takéto správanie vás toho môže tiež veľa naučiť a ukázať vám, čo je pre vás skutočne dôležité. 
    
  • Ak napríklad trávite čas len s priateľmi, ktorí majú viac peňazí ako vy, môže to znamenať, že sa chcete cítiť bohatší a dovoľujete si predstierať, že ste s týmito svojimi priateľmi na rovnakej úrovni.
  •  
  • Zamyslite sa nad tým, čo ste počuli vs. nad tým, čo bolo povedané. Na tento aspekt by ste sa mali zamyslieť pri analyzovaní komunikácie s rodinou a priateľmi. Možno zistíte, že ste počuli "potrebujem pomoc," ale ten druhý v skutočnosti povedal "potrebujem tvoju spoločnosť" a zistíte, že máte silnú túžbu byť pre ostatných užitoční.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Napíšte svoju biografiu. Napíšte svoju biografiu o 500 slovách a snažte sa to stihnúť za menej ako 20 minút. Budete musieť písať veľmi rýchlo nemyslieť príliš na to, čo napíšete. Vďaka tomu zistíte, čo váš mozog považuje za najdôležitejšie veci vo vašom živote. Mnohým ľuďom nebude 20 minút stačiť ani na to, aby napísali 500 slov. Zamyslite sa nad tým, u ktorých vecí ľutujete, že ste ich museli napísať a ktoré veci ste vynechali.       
 10.  
 11.             6      Zistite, ako dlho dokážete čakať na uspokojenie. Štúdie preukázali, že ľudia, ktorí odďaľujú uspokojenie, sú v živote šťastnejší, majú lepšie známky, vyššie vzdelanie a udržujú si zdravšie telo. Zamyslite sa nad situáciami, kedy ste mohli oddialiť svoje uspokojenie. Čo ste urobili? Pokiaľ s týmto máte problém, mali by ste sa na to zamerať a pracovať na tom, pretože umenie počkať si na uspokojenie hrá dôležitú úlohu v celkovom životnom úspechu. 
    
  • Na Stanfordskej univerzite bol vykonaný slávny experiment Marshmallow Experiment, kedy boli sledované deti, ktorým boli rozdané cukríky a potom sa sledoval ich životný pokrok po mnoho desaťročí. Deti, ktoré dokázali odmenu odložiť a počkať si dlhšie na väčšiu odmenu, mali lepšie výsledky v škole aj v práci a boli všeobecne zdravší.
  •  
         
 12.  
 13.             7      Zistite, či potrebujete ľuďom hovoriť, čo majú robiť, alebo či potrebujete, aby vám niekto hovoriť, čo máte robiť. Keď niečo robíte, napríklad pracujete, zamyslite sa nad tým, či si hľadáte ďalšie úlohy, bez toho aby ste sa museli niekoho pýtať, alebo či potrebujete, aby vám niekto povedal, čo presne máte robiť, alebo či tieto veci preskakujete a rovno ľuďom hovoríte, čo majú robiť oni. Tento aspekt vám toho môže veľa prezradiť, ale vždy záleží na danej situácii. 
    
  • Uvedomte si, že nie je nič zlé na tom, že potrebujete, aby vám niekto povedal, čo máte robiť, než sa pustíte do nejakého úlohy. Len by ste si to mali uvedomovať, aby ste boli schopní lepšie zvládať svoje správanie, keď pôjde o dôležité veci. Ak napríklad viete, že neviete prevziať kontrolu nad situáciou, ale viete, že to musíte urobiť, môžete sa zamyslieť nad tým, či je váš nedostatok odhodlania iba "zvykom," ktorého sa môžete zbaviť.
  •  
         
 14.  
 15.             8      Zamyslite sa nad tým, ako reagujete vo vyhrotených, alebo nových situáciách. Keď ide do tuhého, napríklad keď prídete o prácu, zomrie vám niekto blízky, alebo vám niekto vyhráža, vystúpia na povrch skrytejšie aspekty vašej osobnosti. Zamyslite sa nad tým, ako ste v minulosti reagovali na vyhrotené situácie. Prečo ste sa zachovali tak, ako ste sa zachovali? Ako si prajete, aby ste sa vtedy zachovali? Myslíte si, že by ste dnes zareagovali takto? 
    
  • Môžete si tieto situácie predstavovať, ale uvedomte si, že vaše hypotetické reakcie môžu byť ovplyvnené zaujatosťou a nemusia byť presné.
  •  
  • Napríklad si predstavte, že sa sťahujete do nového mesta, kde vôbec nikoho nepoznáte. Kde si budete hľadať priateľov? S akými ľuďmi by ste sa chceli priateliť? Existuje niečo, čo by ste zmenili na tom, ako sa ľuďom predstavujete vs. na tom, čo o vás vedia vaši aktuálnu priatelia? Môžete vďaka tomu zistiť, aké máte priority a čo očakávate od spoločenských interakcií.
  •  
         
 16.  
 17.             9      Zamyslite sa nad tým, ako veľmi ovplyvňuje vaše správanie. Ak máte v nejakých situáciách moc, mali by ste sa zamyslieť nad tým, aký vplyv to má na vaše správanie. Mnoho ľudí sa na mocné pozíciu chová tvrdšie, uzavřeněji, manipulativněji a tiež podezřívavěji. Ak robíte rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ostatných ľudí, zamyslite sa nad tým, prečo sa takto rozhodujete: je to preto, že ide o skutočne správne rozhodnutie, alebo sa rozhodujete preto, že potrebujete mať pocit, že máte nad danou situáciou kontrolu? 
    
  • Napríklad keď strážite svojho mladšieho brata, trestáte ho aj za malé prehrešky? Myslíte si, že mu tým skutočne pomáhate, alebo si len hľadáte dôvody, aby ste ho mohli vychovávať?
  •  
         
 18.  
 19.             10      Zamyslite sa nad svojimi vplyvmi. Veci, ktoré majú vplyv na to, ako uvažujete a ako vnímate svet, vám toho o vás môžu veľa prezradiť a povedať vám, či skutočne dodržiavate to, čo kážete. Keď sa zamyslíte nad tým, ako vonkajšie vplyvy ovplyvňujú vašu správanie, budete schopní lepšie porozumieť tomu, prečo sa správate tak, ako sa správate. Keď budete sledovať, kedy sa od týchto naučených vzorcov správania odchyľujú, budete schopní identifikovať svoju jedinečnosť a svoje vlastné myslenie. Medzi veci, ktoré vás ovplyvňujú, patrí: 
    
  • Médiá - televízne seriály, filmy, knihy a dokonca aj porno, ktoré sledujete.
  •  
  • Rodičia, ktorí vás odmalička učia veci od tolerancie vs. rasizmu až po materiálnej vs. duchovné bohatstvo.
  •  
  • Vaši priatelia, ktorí vás tlačia k tomu, aby ste si užívali to isté, čo oni, alebo vám umožní zažívať nové veci.
  •  
         
 20.  
             

  Časť 3      Buďte otvorení premýšľanie  .

    
   
 1.             1      Zbavte sa defenzívneho správania. Ak sa chcete skutočne zamyslieť a lepšie porozumieť sami sebe, budete sa musieť zamyslieť aj nad vecami, ktoré na sebe nemáte zrovna radi a pripustiť veci, ktoré bežne nehodláte pripustiť. Ohľadom týchto vecí budete prirodzene defenzívne, ale môžete vďaka nim skutočne pochopiť, ako fungujete. Podarí sa vám to jedine v prípade, že sa tejto defenzívy zbavíte. Aj v prípade, že tieto bariéry v prítomnosti ostatných ľudí nikdy nezložíte, by ste mali byť úprimní aspoň k sebe. 
    
  • Nebyť defenzívne ohľadom svojich nedostatkov znamená tiež byť otvorený pomoci ostatných ľudí a naprávať svoje minulé chyby. Keď budete otvorenejší diskusiu, kritike a zmene, ostatní ľudia vám budú môcť pomôcť lepšie porozumieť sami sebe a zlepšiť sa.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Buďte k sebe úprimní. Ľudia sami sebe klamú oveľa viac, než si uvedomujú. Pomáhame ostatným myslieť si, že sme urobili niečo zlé z dobrých dôvodov, aj keď sme sa v skutočnosti správali iba lenivo, alebo pomstychtivo. Keď budete skrývať skutočné dôvody za vznešené motívy, nepomôže vám to zlepšiť sa a zmeniť svoje nedostatky. Uvedomte si, že nemá zmysel klamať sami sebe. Aj keď o sebe zistíte niečo, čo sa vám nebude páčiť, mali by ste to brať ako príležitosť postaviť sa týmto problémom čelom, namiesto aby ste predstierali, že neexistujú.       
 4.  
 5.             3      Načúvajte tomu, čo o vás hovoria ostatní ľudia. Najmä keď sa správame zle, nás ostatní ľudia pred týmto správaním varujú. Bohužiaľ ale máme tendenciu je nepočúvať. Niekedy je to dobré, pretože veľa ľudí hovorí veci len preto, že nám chcú ublížiť a ich poznatky sa nezakladajú na faktoch. Niekedy je ale kritika ostatných ľudí prínosná, pretože nám poskytne iný pohľad na naše správanie. Zamyslite sa nad tým, čo o vás v minulosti ľudia hovorili a povedzte si o novej názory na svoje správanie. 
    
  • Vaša sestra si napríklad môže všimnúť toho, že často preháňate. Z vašej strany ale nejde o vedomé preháňania, takže vám to môže pomôcť uvedomiť si, že je vaše vnímanie reality trochu pokrivené.
  •  
  • Existuje veľký rozdiel medzi zhodnotením toho, čo o vás ľudia hovoria a tým, že sa týmito názormi necháte ovládať. Nemali by ste svoje správanie prispôsobovať ostatným ľuďom, pokiaľ však nemá silne negatívny dopad na váš život (a aj v týchto prípadoch by ste sa mali zamyslieť nad tým, že je problémom vaše prostredie a nie vaše správanie). Meňte sa preto, že sa chcete zmeniť vy, nie preto, že vám niekto hovorí, že by ste sa mali zmeniť.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Dávajte ľuďom rady. Keď budete ľuďom radiť, poskytne vám to príležitosť zamyslieť sa nad svojimi vlastnými problémami a pozerať na ne z inej perspektívy. Keď sa zamyslíte nad situáciou niekoho iného, ​​budete mať väčšiu šancu, že sa rovnako konštruktívne budete zamýšľať aj nad svojimi vlastnými situáciami a okolnosťami. 
    
  • Nemusíte túto činnosť robiť ani naozaj, aj keď je skvelé pomáhať svojim blízkym, i cudzím ľuďom. Môžete skúsiť radiť svojmu mladšiemu alebo staršiemu ja a napísať sami sebe list. Pomôže vám to zamyslieť sa nad svojimi skúsenosťami z minulosti a uvedomiť si, čo ste si z nich odniesli. Aj vďaka tomu zistíte, čo je pre vás dôležité z hľadiska budúcnosti.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Dajte si na čas a prežívajte svoj život. Najlepším spôsobom, ako spoznať samého seba je prežívať svoj život. Rovnako ako keby ste chceli spoznať niekoho iného, ​​budete potrebovať veľa času a skúseností a nebude vám stačiť iba vyplniť si niekoľko testov a robiť rozhovory sami so sebou. Môžete skúsiť: 
    
  • Cestovanie. Cestovanie vás zavedie do veľa nových situácií a otestuje vašu schopnosť zvládať stresujúce situácie a adaptovať sa. Zistíte, čo pre vás znamená šťastie, aké priority máte a aké sú vaše sny. Keď budete stále sedieť doma, na tieto veci nikdy neprídete.
  •  
  • Vzdelávajte sa. Skutočné vzdelanie nám kladie výzvu myslieť iným spôsobom. Vzdelanie vám umožní otvoriť myseľ a zamyslieť sa nad vecami, nad ktorými ste sa ešte nikdy nezamysleli. Vaše záujmy a to, aký z týchto nových vecí máte pocit, vás toho o vašej osobnosti veľa naučí.
  •  
  • Zbavte sa očakávania. Zbavte sa očakávania ostatných ľudí a zbavte sa aj svojich vlastných očakávaní. Keď to urobíte, budete viac otvorení novým životným skúsenostiam a zistíte, čo vás robí šťastnými a čo vás napĺňa. Život je ako jazda na horskej dráhe a budete sa musieť pripraviť na to, že sa stretnete s množstvom desivých, nových a iných vecí. Neuzatvárajte sa pred týmito skúsenosťami. Môžu vám dať šťastie, o ktorom sa vám ani nesnívalo.
  •  
         
 10.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

                (3)      
Filozofia a Náboženstvo populárne:
Ako vykladať tarotové karty.

Ako používať dosku Ouija.

Ako byť čarodejníkom.

Ako vykonávať wudu.

Ako žiť život naplno.

Ako sa stať pastafariánem.

Ako čítať z dlane.

Ako sa stať médiom.

Ako získať múdrosť.

Ako čítať z dlane.

Ako používať dosku Ouija.

Ako žiť šťastne až naveky.

Ako vykonávať rituálne vykurovanie domu.

Ako sa nikdy nevzdávať.

Ako získať múdrosť.

Ako niekoho zhypnotizovať.

Ako myslieť ako Leonardo da Vinci.

Ako nájsť svoje duševné zviera.

Ako na niečo zabudnúť.

Ako čítať z dlane.