Home \ Filozofia a Náboženstvo
 

Ako niekoho zhypnotizovať.

 

zhypnotizovať niekoho, kto má o vlastné zhypnotizovaný záujem, je veľmi jednoduché, pretože celý proces je vlastne vo výsledku vždy sebehypnózou. Napriek veľmi rozšírené predstave, u hypnózy nejde o žiadnu mystickú silu alebo kontrolu mysle. Vy, teda hypnotizér, máte za úlohu danú osobu iba zrelaxovať a priviesť ju do tranzu alebo stavu bdelého spánku. V tomto článku uvádzame návod, ako vykonávať tzv. progresívne relaxačné metódu , čo je jeden z najjednoduchších spôsobov, ktorý na dobrovoľnom účastníkovi sedenie môžete zvládnuť aj bez predchádzajúcich skúseností.

              

Postup .

    

  Časť 1      Príprava k hypnóze  .

    
   
 1.            1      Nájdite niekoho, kto si želá zhypnotizovať. hypnotizovať človeka proti jeho vôli je veľmi ťažké, rovnako ako osobu, ktorá výsledku neverí. Obzvlášť náročné to je, ak s hypnózou ešte len začínate. Vyhľadajte preto človeka, ktorý vo vaše schopnosti verí a je dostatočne trpezlivý a pokojný pre zvládnutie celého procesu. Najdôležitejšie je, aby bol sám ochotný hypnózu podstúpiť.  
    
  • Nikdy nehypnotizujte psychotika ani nikoho s ďalšími duševnými chorobami. Mohlo by to viesť k nečakaným a nebezpečným konsekvencím.  
  •  
         
 2.  
 3.             2      Zvoľte tichú a pohodlnú miestnosť. hypnotizovaní musí mať pocit pokoja a bezpečia. Miestnosť musí byť čistá a tlmene osvetlená. Dobrovoľníka posaďte do pohodlného kresla a zbavte sa potenciálne rušivých elementov, ako je potrebné televízie alebo ďalšie osoby.  
    
  • Vypnite všetky mobilné telefóny a hudbu.
  •  
  • Ak je na ulici rušno, zatvorte okno.
  •  
  • Oboznámte svojej spolubývajúcej so situáciou a poproste ich, aby vás nerušili, kým nevyjdete sami von z miestnosti.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Povedzte hypnotizér, čo môže od hypnózy očakávať. Väčšina ľudí má kvôli televízii a filmom veľmi skreslené a divoké predstavy o tom, čo to hypnózy vlastne je. V skutočnosti sa jedná hlavne o relaxačné techniku, ktorá ľuďom pomáha riešiť ich problémy v podvedomí. My všetci vlastne hypnózu zažívame stále - v každodennom snívanie, pri vstrebávaní hudby a filmov alebo počas hlbokého zadumaní. Skutočná hypnózy obnáša teda toto: 
    
  • Nespíte a nie ste ani v bezvedomí.
  •  
  • Nie ste pod žiadnu kliatbou ani v ničí moci.
  •  
  • Neurobíte nič, čo sami nechcete.  
  •  
         
 6.  
 7.             4      Opýtajte sa svojho subjektu, čo od hypnózy očakáva. Bolo preukázané, že hypnóza redukuje úzkostné myšlienky a dokonca dokáže povzbudiť silu imunitného systému. Ide tiež o skvelý spôsob, ako zvýšiť svoju koncentráciu, napríklad pred dôležitým testom alebo inou veľkou udalosťou, a zároveň ako navodiť hlbokú relaxáciu pri nápore silného stresu. Ak budete poznať ciele svojho subjektu, bude je pre vás jednoduchšie v stave tranzu vyriešiť.       
 8.  
 9.             5      zúčastneného sa tiež pýtajte, či už niekedy bol hypnotizovaný a aké to bolo. Ak hypnotizovaný už bol, opýtajte sa, čo mu bolo povedané a ako na to reagoval. To vám dá určitá vodítka k zisteniu, ako responzívne váš partner bude voči vašim odporúčaniam a tiež k tomu, čomu by ste sa mali radšej vyhnúť. 
    
  • Predtým hypnotizovaný osoby je obvykle jednoduchšie uviesť do hypnotického stavu znova.
  •  
                   
 10.  
             

  Časť 2      Navodenie stavu tranzu  .

    
   
 1.             1      Hovorte pomaly hlbokým a upokojujúcim hlasom. Pri hovorení si dajte načas a udržujte hlas pokojný a neprerušovaný. Vety rozvíjajte viac než je obvyklé. Skúste si predstaviť, že sa snažíte upokojiť vyľakanú alebo úzkostnú osobu a prispôsobte tomu hlas. Tento tón udržujte po celú dobu sedenia. Medzi vhodné vety, ktoré do svojej reči môžete zaradiť, patrí napríklad:  
    
  • "Nechaj sa unášať mojím hlasom a prijmi inštrukcie, po ktorých tak túžiš."
  •  
  • "Si v úplnom bezpečí, všetko je tu pokojné a mierumilovné. Pohodlne sa zanorí do kresla a hlboko relaxuj."
  •  
  • "Oči ti oťažievajú a zatvárajú sa. Uvoľni svaly a nechaj svoje telo prirodzene padať. Počúvaš svojmu telu i môjmu hlasu a začínaš sa upokojovať."
  •  
  • "Celú situáciu máš úplne pod kontrolou. Akceptuj iba tie inštrukcie, ktoré chceš a ktoré pre teba majú význam."
  •  
         
 2.  
 3.             2      Povedzte hypnotizér, aby sa sústredil na pravidelné, hlboké dýchanie. Snažte sa ho uviesť do stavu hlbokých, organizovaných nádychov a výdychov. Tento stav môžete navodiť zjednotením jeho a vášho dýchanie. Mali by ste hovoriť konkrétne: "Zhlboka sa nadýchni a naplň svoju hruď a pľúca vzduchom," v túto chvíľu sa sami nadychujte a pokračujte výdychom sa slovami "pomaly vydychujte, nechaj poklesnúť hrudník a úplne vyprázdni pľúca".  
    
  • Sústredené dýchanie privedie kyslík do mozgu a hypnotizovaný sa môže zamerať na iné myšlienky než len na samotnú hypnózu, stres a okolité prostredie.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Zamerajte pozornosť subjektu na fixné bod. To môže byť napríklad vaše čelo (ak sedíte priamo oproti) alebo nejaký tlmene osvetlený objekt. Zadajte im, aby si sami vybrali objekt podľa svojho uváženia a zamerali na neho svoj zrak. Odtiaľ pochádza bežný stereotyp o hodinkách, hojdajúcu sa na retiazke. Tak malý predmet je totiž zvyčajne nerušivý a dá sa na neho veľmi dobre zamerať pozornosť. Ak sa hypnotizovaný cíti dostatočne pohodlne a zatvárajú sa mu oči, nechajte ho. 
    
  • Všímajte si čas od času jeho očí. Pokiaľ má roztržitý pohľad, usmernite ho. "Chcem, aby si svoju pozornosť zameral na obraz, ktorý visí na stene" alebo "Skús sa zamerať na miesto medzi mojím obočím." Povedzte mu "Oči sú pokojné, viečka tí oťažievajú a padajú."
  •  
  • Ak chcete, aby svoju pozornosť zameral na vás, musíte zostať v relatívnom pokoji.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Uvoľnite hypnotizér všetky časti tela, jednu po druhej. Akonáhle sa relatívne upokojil a pravidelne dýcha napojený na váš hlas, požiadajte ho, aby uvoľnil svoje chodidlá a prsty na nohách. Potrebujete, aby svoju pozornosť zameral iba na uvoľňovanie týchto svalov a následne sa presunul k lýtkam. Požiadajte ho o uvoľnenie spodnej časti nôh a pokračujte až k tvárovým svalom. Cez tvár môžete prejsť dozadu na krk, chrbát, ramená, paže a prsty. 
    
  • Neponáhľajte a dajte si záležať na pomalom a pokojnom hlasu. Ak je subjekt nervózny alebo nedostatočne uvoľnený, spomaľte a celý proces opakujte pospiatky.
  •  
  • "Uvoľni svoje chodidlá a členky. Sústreď sa na to, ako sa tvoje svaly zľahčujú a povoľujú, bez toho, aby si sa o to snažil."  
  •  
         
 8.  
 9.             5      Povzbudzujte v hyponotizovaném pocity pokoja. Jeho pozornosť usmerňujte svojimi inštrukciami. Neustále ho presviedčaj, že sa cíti pokojne a uvoľnene. K dispozícii máte veľa možností, ktoré môžete počas hypnózy hovoriť, aby ste subjekt nechali ponoriť čo najviac do vlastnej osoby, zatiaľ čo sa sústredí na relaxáciu prostredníctvom pravidelných nádychov a výdychov. 
    
  • "Cítiš ako ti oťažievajú viečka. Nechaj je pomaly spadnúť."
  •  
  • "Nechaj sa vtiahnuť hlbšie a hlbšie do pokojného, ​​uvoľneného tranzu."
  •  
  • "Cítiš sa úplne uvoľnený. Cítiš, ako na teba dopadá ťažký pocit uvoľnenia. Spoločne s mojím hlasom bude tento pocit stále silnejší a silnejší, kým ťa neprivedie do hlbokého stavu úplnej relaxácie."  
  •  
         
 10.  
 11.             6      Využite dýchanie a reč tela subjektu k vedeniu jeho mentálneho stavu. Niekoľkokrát opakujte svoje príkazy, asi tak, ako by to bol refrén vašej obľúbenej pesničky, kým subjekt nevykazuje známky úplného uvoľnenia. V jeho očiach hľadajte stopy napätia (pohybujú sa prudko?), Kontrolujte chodidlá a prsty (klopú nimi alebo hojdajú?) A všímajte si dýchanie (je plytké a nepravidelné?). Počas toho neustále pracujte na relaxačných technikách, vedúcich k uvoľneniu a relaxáciu. 
    
  • "Každým slovom, ktoré prednesie, sa rýchlejšie a hlbšie, rýchlejšie a hlbšie, Noris do pokojného stavu úplného uvoľnenia."
  •  
  • "Noris sa a padáš hlbšie. Noris sa a padáš hlbšie. Noris sa a padáš hlbšie. Noris sa a padáš do úplnej relaxácie."
  •  
  • "Čím hlbšie sa propadáš, tým väčšie hlbina sa pred tebou otvára. Čím hlbšie sa propadáš, tým hlbšie chceš padať a tým viac si celú skúsenosť užívaš."
  •  
         
 12.  
 13.             7      Priveďte subjekt k "hypnotický schodisku. " Túto techniku ​​používajú ako hypnoterapeuti, tak osoby, ktoré prevádzkujú hypnózu sami na sebe, aby dosiahli hlbokého tranzu. Povedzte hypnotizér, aby si predstavil sám seba, ako stojí v teplej, tichej miestnosti na vrchole dlhého schodiska. Každý krok dole prinesie hlbšie a hlbšie prienik do jeho vlastnej mysle. Počas jeho klesanie vyslovte, že musí zísť ešte desať schodov a vy ho nimi urobíte.  
    
  • "Zíď jeden schod a vnímaj, ako sa propadáš hlbšie do pokojného stavu. Každý schod je krok ďalej do tvojho podvedomia. Zíď z druhého schodíka a opäť sa Noris hlbšie do pokoja. Po dosiahnutí tretieho schodu pocítiš, ako tvoje telo začína blažene odchádzať... atď. "
  •  
  • Nápomocné môže byť tiež vnuknutia predstavy dverí na konci schodiska, ktoré vedú k stavu úplného uvoľnenia.
  •  
         
 14.  
             

  Časť 3      Pomoc prostredníctvom hypnózy  .

    
   
 1.             1      Snaha o ovládanie človeka pod vplyvom hypnózy často vôbec nefunguje a jedná sa o absolútnu zradu dôvery. hypnotizovaný človek si navyše bude pamätať, čo v hypnóze robil, takže aj keď sa vám ho napriek všetkému podarí donútiť imitovať sliepku, šťastný z toho asi nebude. Mimo kabaretné vystúpenie však hypnózy ponúka mnoho vynikajúcich terapeutických benefitov. Snažte sa subjektu vsugerovať pocit úplného pokoja a bezpečia a skúste vyriešiť jeho problémy, namiesto aby ste si z neho len snažili vystreliť. 
    
  • Pamätajte, že aj dobre mienené inštrukcie môžu vyústiť v zlej konca, ak neviete, čo robíte. To je práve dôvod, prečo certifikovaní hypnoterapeuti väčšinou radšej pomáhajú subjektu nájsť správny smer rokovaní, namiesto aby sa mu snažili vnútiť nejaké odporúčania.  
  •  
         
 2.  
 3.             2      Na zmiernenie úzkosti použite základný hypnózu. Hypnóza redukuje úzkostné stavy sama o sebe, nezávisle na vašich inštrukciách. Nesnažte sa preto za každú cenu niečo "riešiť". Už samotný fakt, že sa vám niekoho podarilo priviesť do tranzu znamená fantastickú cestu ako zmierniť jeho hladinu stresu a úzkosti. Stav hlbokej relaxácie, pri ktorom nič "neriešite", je v každodennom živote niečo tak vzácneho, že môžete všetky problémy postaviť do úplne inej perspektívy len týmto.        
 4.  
 5.             3      Vyzvite subjekt, aby si predstavil možné riešenia problémov. Namiesto toho, aby ste radili, ako sa problémov zbaviť, vyzvite subjekt na použitie predstavivosti. Povedzte, aby si vybavil predstavu, že svoje problémy už vyriešil. Aké pocity mu taký úspech prináša? Ako sa k úspechu dostal? 
    
  • Aká je jeho predstava budúcnosti? Čo musel zmeniť, aby sa dopracoval k úspechu?  
  •  
         
 6.  
 7.             4      Hypnóza môže byť veľmi užitočná pri riešení rôznych duševných chorôb. Hoci by ste sa do tohto typu terapie nemali púšťať, ak nie ste školení odborníci, hypnoterapie sa často využíva pri riešení závislostí, bolesti, fóbiou, problémov so sebavedomím a ďalších. Nikdy by ste sa nemali snažiť niekoho "napraviť". Namiesto toho nechajte subjekt, aby sa vyliečil v stave hypnózy sám. 
    
  • Pomôžte hypnotizér vybaviť si svet schovaný za jeho problémy - popíšte mu jeho deň bez fajčenia cigariet alebo nejaký moment, ktorý mu zdvihne sebavedomie.
  •  
  • Liečba hypnózou je vždy jednoduchšie, ak je subjekt rozhodnutý pracovať na svojich problémoch pred dosiahnutím stavu tranzu.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Uvedomte si, že hypnózy je v liečbe akejkoľvek mentálnej choroby obyčajnou časťou veľkého celku. Hlavnými benefitmi hypnózy sú relaxácie a čas strávený premýšľaním nad ťažkosťami. Jedná sa o oboje-hlbokú relaxáciu i sústredenú pozornosť. Hoci to nie je žiadna zázračná liečba alebo rýchle riešenie, je to jednoducho cesta, ako niekomu pomôcť ponoriť sa hlbšie do vlastnej mysle. Tento typ sebareflexie je pre silnú a zdravú psychiku vynikajúce, avšak hypnózu osôb s vážnymi a chronickými problémami by do svojich rúk mal brať iba skúsený profesionál.        
 10.  
             

  Časť 4      Ukončenie sedenia  .

    
   
 1.             1      Pomaly subjekt dostaňte z tranzu. Nesmiete si počínať hrubo a prebúdzať hypnotizovaní nešetrným spôsobom. Uvedomte je, že si začnú pozvoľna opäť uvedomovať svoje okolie. Oznámte im, že sa začnú prebúdzať a plne vnímať až napočítate do piatich. Ak máte pocit, že je subjekt v tranze skutočne veľmi hlboko, urobte ho schodiskom späť hore a s jednotlivými schody ho pripravujte na čoraz väčšiu mieru vedomia.  
    
  • Začnite tým, že poviete "Teraz budem počítať od jednej do piatich a akonáhle skončím, budeš hore a kompletne uvoľnený."
  •  
         
 2.  
 3.             2      Priebeh hypnózy sa subjektom skonzultujte a zistite, čo by ste mali do nabudúce zlepšiť. Pýtajte sa, čo sa mu páčilo, či sa cítil ohrozený počas vystupovania z tranzu a ako sa celkovo cítil. Tieto informácie potom spracujte a využite ich pre nabudúce, kedy sa vám podarí hypnotizovaného dostať do tranzu oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Tiež pre vás bude ľahšie komunikovať so subjektom a lepšie získate informácie o jeho pocitoch. 
    
  • Nikoho nenúťte do okamžitých reakcií. Nenásilne otvorte konverzáciu a s konkrétnymi otázkami počkajte, kým subjekt úplne nevystúpi z uvoľneného stavu.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Do budúcnosti sa pripravte na bežné otázky. Do nabudúce sa vám bude hodiť príprava na odpovedanie rôznych zvyčajne pokladaných otázok, pretože tým v subjekte zobudíte dôveru, ktorá je pre hladký priebeh hypnózy úplne kľúčové. Ak bude vám daná osoba veriť, spoznáte dopredu lepšie, ako na vaše inštrukcie bude reagovať. Medzi bežné otázky, ktoré vám môže subjekt položiť kedykoľvek v priebehu hypnózy, patria:  
    
  •   Čo sa so mnou chystáš robiť? Vyzvem ťa, aby si si predstavil niektoré príjemné výjavy, zatiaľ čo budem hovoriť o tom, ako by si mal používať svoje mentálne schopnosti efektívnejšie. V akejkoľvek fáze hypnózy môžeš odmietnuť všetko, s čím nebudeš súhlasiť a v prípade núdze sa môžeš počas celého procesu sám prebrať.
  •  
  •   Aký je to pocit, byť v hypnóze? U väčšiny z nás prebiehajú zmeny vedomia niekoľkokrát denne, bez toho aby sme si to uvedomili. Kedykoľvek necháme svoju predstavivosť odplávať spoločne s nejakou melódiou alebo veršom zaujímavé poézie, alebo sa príliš ponoríme do sledovania filmu či televízneho dráme, ktoré nás pohltí, ako by sme boli hlavnou postavou, zažívame vlastne určitú formu tranzu. Hypnóza je len cestou, ktorá ti pomôže odhaliť a definovať tieto zmeny vo vedomom stave, čím začneš svoje mentálne schopnosti využívať oveľa efektívnejšie.
  •  
  •   Je to bezpečné? Hypnóza nenavodzuje zmenený stav vedomia (tak, ako sa to deje napríklad v spánku), ale zmenený "prežitok" vedomia. V žiadnej fáze hypnotického procesu nemusíš robiť nič, čo sám nechceš a nemôžu tí byť proti vôli nútené žiadne myšlienky.
  •  
  •   Ak je to celé len predstavivosť, k čomu je to vlastne dobré? Nenechaj sa zmiasť bežným vnímaním slová "predstavivosť" alebo "imaginácie" ako opaku slová "realita" - rovnako tak by si to nemal robiť so slovom "predstava". Predstavivosť je veľmi reálny súbor mentálnych schopností, ktorého potenciál teraz ešte len začíname skúmať, a ktorý sa rozpína ​​až za hranu našej schopnosti formovať mentálne predstavy!
  •  
  •   Môžeš ma donútiť k niečomu, čo sám robiť nechcem? Počas hypnózy je stále zachovaná tvoja osobnosť, stále to si ty - nemôžeš teda povedať ani urobiť nič, čo by si nepovedal alebo neurobil v bežnom živote mimo hypnózu. Jednoducho môžeš kedykoľvek odmietnuť akékoľvek odporúčania, s ktorým nebudeš súhlasiť. (Preto to nazývame práve "odporúčania.")
  •  
  •   Čo môžem urobiť pre to, aby som lepšie reagoval? Hypnóza je stav veľmi podobný tomu, ako keď sa necháš uniesť pozorovaním západu slnka alebo ohňa v krbe, počúvaním hudby, čítaním poézie alebo keď sa z jednoduchého diváka televízie naraz vo svojej mysli staneš súčasťou príbehu. Všetko záleží len na tvojej schopnosti a odhodlanie dodržiavať všetky vyrieknuté odporúčania a inštrukcie.
  •  
  •   Čo keď si to budem užívať tak, že sa nebudem chcieť vrátiť? Hypnotická odporúčania sú v podstate cvičenie pre tvoju myseľ a predstavivosť, ako by išlo o akýsi filmový scenár. Po ukončení sedenia sa vrátiš späť do bežného života, rovnako ako vypneš myseľ po skončení filmu. Niekedy sa však môže stať, že terapeut bude potrebovať niekoľko pokusov, než ťa z tranzu dostane. Byť v úplnom pokoji je veľmi príjemná záležitosť, avšak počas tej doby nemôžeš robiť veľa vecí.
  •  
  •   Čo keď to nebude fungovať? Stalo sa ti niekedy v detsvo, že si sa tak zabral do hry, že si vôbec nepočul, ako ťa matka volá na večeru? Alebo si naopak jedným z tých, ktorí sú schopní vstať každý deň v rovnakom čase, len preto, že si sa k tomu rozhodol večer predtým? Všetci sme nadaní schopnosťou používať našu myseľ spôsoby, na ktoré nie sme zvyknutí, pričom niektorí z nás si túto schopnosť osvojili viac ako ostatní. Pokiaľ svojej mysli dovolíš reagovať slobodne a prirodzene na slová a predstavy, ktoré sa ti budem snažiť navodiť, budeš schopný nechať sa zaniesť kamkoľvek budeš chcieť.
  •  
         
 6.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

      

           (15)      
Filozofia a Náboženstvo populárne:
Ako byť čarodejníkom.

Ako požehnať domu.

Ako upokojiť myseľ.

Ako sa vysporiadať so stresom.

Ako používať dosku Ouija.

Ako sa stať pastafariánem.

Ako niekoho zhypnotizovať očami.

Ako získať múdrosť.

Ako založiť vašu vlastnú krajinu.

Ako upokojiť myseľ.

Ako získať múdrosť.

Ako sa stať nasledovníkom Ježiša.

Ako mať sny, ktoré chcete.

Ako myslieť ako Leonardo da Vinci.

Ako sa nikdy nevzdávať.

Ako vykladať tarotové karty.

Ako žiť jednoduchý a pokojný život.

Ako byť čarodejníkom.

Ako vykladať tarotové karty.

Ako interpretovať sny.