Home \ Počítače a Elektronika
 

Ako napísať email profesorovi.

 

Spôsob, akým komunikujete so svojimi učiteľmi, je veľmi dôležitý a môže toho veľa prezradiť o tom, aký typ študenta ste. Väčšina učiteľov moji určitá očakávania ohľadom správ, ktoré im od študentov prichádzajú. V tomto článku sa dozviete, ako správne napísať email profesorovi.

 

Učitelia môžu mať rôzne tituly, napríklad "profesor," "odborný asistent," alebo "doktor." Tieto tituly by ste mali pri komunikácii s učiteľmi štandardne používať. Každý z titulov opisuje "úroveň" daného učiteľa - keď prejavíte v emailu úctu k tomuto titulu, učiteľ to určite ocenia. Väčšina profesorov a učiteľov očakáva, že študenti budú komunikovať profesionálne, s úctou a slušným tónom. Teraz si ukážeme, ako tieto očakávania lepšie porozumieť.

             

Postup .

    

     Ako napísať email učiteľmi  .

    
   
 1.            1      Prečítajte si sylabus predmetu. Často sa stáva, že sa študenti pýtajú na otázky, ktoré už boli zodpovedané v materiáloch, ktoré im na začiatku kurzu učiteľ odovzdal. Keď sa budete profesora vypytovať na niečo, čo by ste už mali poznať, vzbudíte dojem nespoľahlivého študenta, čo vám veľmi nepomôže.        
 2.  
 3.             2      Uistite sa, že je email skutočne najlepšou formou komunikácie v danej situácii. Emaily vám často zaberú viac času, než osobný rozhovor. Všeobecne trvá oveľa dlhšie niečo napísať, než to povedať. 
    
  • I keď budete písať iba krátky a stručný email, odpoveď môže byť pre profesora časovo náročná. Keď napríklad svojmu profesorovi napíšete "o čo som prišiel?" Nebude z toho mať radosť - v podstate po ňom totiž chcete, aby si urobil čas a napísal vám zhrnutie celé vyučovacej hodiny.
  •  
  • Nepíšte profesorovi email, aby ste sa spýtali na svoje známky. Aspoň v Spojených Štátoch to funguje tak, že profesori majú zakázané posielať informácie o známkach emailom (okrem toho je vždy lepšie známky prebrať osobne - navštívte profesora počas jeho konzultačných hodín a pohovorte si o vašej práci. Profesor vám bude môcť ukázať, kde presne ste urobili chybu a okrem toho budete mať šancu dať najavo, že vás štúdium skutočne zaujíma a nejde vám len o to, aby ste dostali dobrú známku, alebo body navyše).
  •  
  • Pokiaľ to bude možné, snažte sa dohodnúť si s profesorom osobný rozhovor. Všeobecným pravidlom by malo byť toto: ak profesorovi zaberie dlhší čas odpovedať vám na váš email, než vysvetliť vám všetko osobne, nemali by ste komunikovať pomocou emailu. Navštívte profesora počas jeho konzultačných hodín a budete mať istotu, že získate okamžitú odpoveď. Ak vám jeho konzultačné hodiny nevyhovujú, dohodnite si stretnutie po telefóne alebo cez email v inú dobu. Email by ste mali používať iba ku krátkym a stručným výmenám informácií.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Píšte zo svojho akademického emailu. Ľudia sú každý deň zahrnovaní množstvom emailov a keď budete používať školské adresu, budete mať väčšiu šancu, že váš email neskončí v priečinku sa spamy, alebo že ho profesor neprehliadne kvôli tomu, že prišiel z cudzej adresy.       
 6.  
 7.             4      Uveďte zmysluplný predmet emailu. Platí to síce pre každý email, ktorý píšete (ak chcete, aby si ho niekto prečítal), ale ak komunikujete s niekým, kto je časovo veľmi vyťažený, je to ešte dôležitejšie. 
    
  • Ak váš profesor nestanovil preferovaný formát emailu a predmetu, riaďte sa nasledujúcimi radami: uveďte skratku predmetu, o ktorý sa vám jedná, skratku svojho študijného odboru a tému emailu. Keď budete písať z akademickej emailovej adresy a uvediete vhodný predmet správy, profesor bude vedieť, o čo sa jedná, ešte než email otvorí. Tieto informácie mu pomôžu organizovať si emaily a stanovovať si priority. Pokiaľ sa jedná o profesora, ktorý učí viac úrovní rovnakého kurzu, nezabudnite uviesť aj úroveň alebo číslo kurzu, o ktorý sa vám jedná. Ak číslo kurzu nepoznáte, uveďte aspoň deň a hodinu, kedy sa vyučuje (napríklad "Ut, 14.00-16.00"). Keď napíšete iba všeobecný názov odboru, napríklad "psychológie," vášmu profesorovi to veľmi nepomôže, pretože pravdepodobne vyučuje viac podobných kurzov.
  •  
  • Nikdy neodosielajte email bez vyplneného predmetu.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Začnite pozdravom. Nemali by ste svojmu profesorovi písať "ahoj" alebo "hej." Všeobecne platí, že by ste mali používať oslovenie "Vážený pán / pani (titul) (priezvisko)." Ak učiteľ nemá doktorát, môžete ho oslovovať "pán učiteľ" ( v prípade, že oslovenie sám nestanovil inak). Keď budete profesormi oslovovať iba "pán / pani (priezvisko)," budete riskovať, že je tým urazíte. 
    
  • Aj v prípade, že učiteľ podpisuje svoje emaily krstným menom, je lepšie ho oslovovať v emailu priezviskom. Neoslovujte profesormi krstným menom, ak vás k tomu sami nevyzve. Tiež si dajte pozor, aby ste meno učiteľa napísali správne.
  •  
         
 10.  
 11.   6      Stručne a slušne napíšte dôvod svojho emailu. Uveďte iba toľko informácií, koľko je v danej situácii nevyhnutne nutných a koľko bude profesor potrebovať.     
 12.  
 13.             7      Prejdite ihneď k veci a nezabudnite uviesť názov alebo číslo kurzu (vrátane informácií o sekciách alebo úrovniach), o ktorom píšete. Tieto informácie by ste mali uviesť aj do tela emailu, pretože niektoré emailové programy (napríklad Gmail) po otvorení správy nezobrazujú riadok s predmetom emailu. 
    
  • Všetky projekty a zadania popisujte celými názvy a vyhnite sa prehnanému použitia zámen (napríklad "ten domácu úlohu" je neprijateľné).
  •  
         
 14.  
 15.             8      Ak píšete kvôli nejakému problému, mali by ste navrhnúť riešenia (pozri sekcia Tipy nižšie). Buďte si však vedomí toho, že vaše riešenie môže profesorovi prirobiť veľa práce navyše.       
 16.  
 17.             9      Podpíšte so svojím menom a uveďte aj svoje študijné ID číslo (ale nie svoje rodné číslo). Podpíšte sa krstným menom a priezviskom a aj keď viete, že vás profesor dobre pozná, uveďte tiež názov kurzu a odbore, ktorý študujete. Ak potrebujete odpoveď na otázku ohľadne svojho kurzu, ušetríte mu tým čas s hľadaním toho, aký kurz navštevujete.       
 18.  
 19.             10      V prípade potreby priložte prílohy. Ak profesorovi píšete kvôli nejakému zadanie alebo článku, nezabudnite daný dokument priložiť, aby ho profesor nemusel zdĺhavo hľadať. Môžete tiež priložiť screenshoty problémov, s ktorými sa stretávate (v prípade, že používate online počítačový softvér).       
 20.  
 21.             11      Znovu si email prečítajte. Ak nemáte automatickú kontrolu pravopisu, skopírujte si správu a vložte ju do textového editora, ktorý vám pravopis a gramatiku skontroluje. Prečítajte si svoj email znovu a uistite sa, že píšete slušne, stručne a jasne.       
 22.  
 23.             12      Pokiaľ ide o nejaký citlivý problém, alebo je email veľmi dlhý, požiadajte niekoho, aby si ho prečítal a opravil vám ho. Potom sa danej osoby opýtajte, či by ju takýto email náhodou neurazil. 
    
  • Zmeňte všetko, čo bude potrebné zmeniť a odošlite email profesorovi.
  •  
         
 24.  
 25.             13      Počkajte si dostatočne dlho na odpoveď. V tipoch nižšie nájdete informácie o tom, ako postupovať, keď vám učiteľ na email neodpovie. Ak učiteľovi píšete len aby ste ho o niečom informovali (napríklad: "Som chorý a v utorok do školy neprídem, ale moji seminárnu prácu za mňa odovzdá Petr Novák"), profesor vám pravdepodobne ani nebude odpovedať. V takom prípade je všetko v poriadku. 
    
  • Dajte profesorovi dostatok času na odpoveď. Niektorí profesori nie sú v škole každý deň a nemusia mať doma prístup k internetu, takže budete musieť pravdepodobne niekoľko dní počkať.
  •  
         
 26.  
 27.             14      Až dostanete odpoveď, zareagujte na ňu. Niekedy stačí napísať len "ďakujem." Ak to bude potrebné, odpíšte profesorovi rozsiahlejšie a riaďte sa rovnakými pravidlami, ako u prvého emailu. Ak nebude možné problém vyriešiť cez email, dohodnite si s profesorom osobné stretnutie.                 
 28.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

             
Počítače a Elektronika populárne:
Ako na iPhone zmeniť Siri hlas.

Ako odstrániť pevný disk.

Ako nainštalovať GIMP.

Ako nahrávať hovory na iPhone.

Ako vymazať kontakty z vášho iPhone.

Ako trasovať IP adresu.

Ako zmazať účet na Skype.

Ako vo Windows 7 zmeniť programy po spustení.

Ako preformátovať Windows 7.

Ako otvoriť súbory s príponou RAR.

Ako zálohovať počítač.

Ako sa stať slávny na Tumblr.

Ako otvárať porty.

Ako tlačiť z iPhonu.

Ako skontrolovať špecifikácie počítača .

Ako nainštalovať Javu.

Ako zablokovať telefónne číslo na Androidu.

Ako maximalizovať rýchlosť internetového pripojenia.

Ako tlačiť z iPhonu.

Ako exportovať kontakty z Outlooku.

Ako vykonať príkaz PING na IP adresu.