Home \ Vzdelanie a Komunikácia
 

Ako si robiť lepšie poznámky.

 

Či už chcete byť najlepší v škole alebo mať úspešnú kariéru, efektívne písanie poznámok je zručnosť, ktorá sa hodí na zapisovanie a zapamätanie dôležitých informácií. Ak budete postupovať podľa nasledujúcich krokov a riadiť sa uvedenými radami, tak nielen, že sa naučíte, ako si správne robiť poznámky, ale tiež sa naučíte, ako je lepšie používať.

              

Postup .

    

    1      Ako sa pripraviť  .

    
   
 1.            1      Pripravte si materiál vhodný na písanie poznámok. Možno to znie jasne, ale je dôležité, aby ste mali všetky potreby na písanie poznámok pohromade a pripravené na začiatok hodiny, meetingu alebo prednášky. 
    
  • Ak používate hlavne papier a ceruzky, tak majte nachystaný zošit o veľkosti A4, v ktorom máte dostatok voľných strán a dve prepisovačky. Ak používate notebook, tak sa uistite, že je nabitý alebo si sadnite blízko zásuvky.
  •  
  • Ak nosíte okuliare, tak si ich nezabudnite vziať so sebou. Môže sa stať, že učiteľ či profesor niečo dôležité napíše na tabuľu a vy si to budete potrebovať prečítať. Nezabudnite si však so sebou vziať látku na čistenie okuliarov, takže si ich v prípade potreby budete môcť vyčistiť. Tiež si sadnite do tej časti miestnosti, v ktorej dobre počujete a uvidíte prednášajúceho.
  •  
         
 2.  
 3.             2      príde pripravení. Predtým, než prídete do triedy, do prednáškovej sály alebo na meeting, si nezabudnite spätne prejsť poznámky zminula. Dostanete sa do tej správnej nálady, zorientujete sa v poznámkach a budete pripravení začať tam, kde ste naposledy skončili. 
    
  • Ak ste si mali pred hodinou načítať nejaké čítania, tak to nezabudnite urobiť. Pomôže vám to lepšie pochopiť preberanú látku, témy, koncepty a myšlienky, ktoré vám bude učiteľ / profesor prezentovať v hodine. Dobrým nápadom je si vyznačiť hlavné myšlienky z každého článku, časti alebo kapitoly, ktorú ste si prečítali a mať ich po ruke. Napíšte si ich na jednu stranu papiera a na druhú stranu si pridávajte poznámky počas hodiny.  
  •  
  • Zapamätajte si, že "nepripravíte ak sa, tak sa připravíte- neuspieť".
  •  
         
 4.  
 5.             3      Buďte aktívnymi poslucháčmi. Stáva sa, že počas písania poznámok ľudia prestanú vnímať to, čo profesor či učiteľ hovorí a začnú si bezmyšlienkovite zapisovať každé slovo. 
    
  • To je však chyba. Ak sa nesnažíte pochopiť tému danej prednášky, tak prichádzate o jedinečnú možnosť niečo nové sa naučiť.
  •  
  • Tým pádom by ste sa mali snažiť absorbovať informácie, ktoré počujete prvýkrát. Nebudete sa ich musieť potom moc učiť a je menej pravdepodobné, že danú látku nepochopíte.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Píšte si poznámky ručne. Písanie poznámok na notebooku je síce pohodlné, ale podľa štúdie urobené na Princeton University ľudia, ktorí si robia poznámky ručne, si dané informácie lepšie pamätajú. 
    
  • Pravdepodobne je to spôsobené tým, že ľudia, ktorí si robia poznámky na počítači, majú tendenciu si zapisovať slovo od slova, bez toho, aby venovali pozornosť obsahu prednášky.
  •  
  • Ľudia, ktorí píšu ručne, navyše nemôžu písať tak rýchlo, aby si stíhali zapísať každé slovo, takže sú nútení venovať väčšiu pozornosť preberanej látke - musí si totiž vybrať informácie, ktoré si chcú poznamenať a ktoré sa im zdajú najdôležitejšie a nejrelavantnější.  
  •  
  • Teda by ste sa mali snažiť písať poznámky ručne kedykoľvek je to možné.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Nemajte strach klásť otázky. Ak sa stane, že niečomu nerozumiete, tak si to poznačte a nezaoberajte sa tým - neskôr požiadajte učiteľa / profesora o vysvetlenie. 
    
  • Popremýšľajte o tom - ak niečo nechápete teraz, tak to tým skôr nebudete chápať neskôr počas učenia sa na skúšku.
  •  
  • Nebojte sa opýtať sa učiteľa / prednášajúceho, či by mohlo zopakovať, čo povedal - tým skôr, ak si myslíte, že povedal niečo dôležité.
  •  
                   
 10.  
             

    2      Ako si písať poznámky čo najlepšie  .

    
   
 1.             1      Sústreďte sa na kľúčové slová a koncepty. Najdôležitejšie zmenu, ktorú môžete urobiť preto, aby ste zlepšili svoje robenie poznámok, je sústrediť sa len a len na zapisovanie kľúčových slov a konceptov. 
    
  •   Identifikujte tie najrelevantnejšie informácie . Zapíšte si jednotlivé slová a kľúčové frázy, ktoré sú najrelevantnejšie voči danej téme - dáta, mená, teória, definície - píšte si len tie najdôležitejšie detaily. Vynechajte všetka zbytočné slová a podružné detaily - na to si stačí prečítať učebnicu.
  •  
  •   Premýšľajte o tom, čo si chcete zapísať . Prečo chodíte do daného predmetu? Prečo vás váš zamestnávateľ poslal na danú konferenciu? Spočiatku môžete mať tendenciu si zapisovať všetko, čo počujete. Zapamätajte si však, že si robíte poznámky preto, aby ste sa z nich naučili niečo nové - nepíšete román.
  •  
  •   Uprednostňujte "nové" informácie . Nebráni vykonávať čas zapisovaním si informácií, ktoré už poznáte - je to zbytočné a zbytočné tým strácate čas. Sústreďte sa na zapisovanie informácií, ktoré ste ešte nikdy predtým nepočuli - práve v takom prípade je zapisovanie poznámok najhodnotnejšie.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Použite metódu "otázka, odpoveď, dôkaz". Jedná sa o veľmi efektívnu metódu písanie poznámok, pretože vás to prinúti viac premýšľať nad tým, čo si zapisujete a lepšie tak dokážete popísať danú látku vlastnými slovami. Táto technika přefrázování informácií je osvedčená v pomáhaní študentom lepšie pochopiť a efektívnejšie sa naučiť novú látku.  
    
  • Miesto presného kopírovania všetkých informácií sa snažte pozorne počúvať prednášajúci a snažte sa pochopiť preberanú tému. Potom, si urobte poznámky vo forme otázok, ktoré danú tému vo vás vyvolalo. Následne je odpovedzte.
  •  
  • Napríklad, ak otázka znela "aké je hlavná téma Shakespearovho Rómea a Júlie ?", Tak odpoveď môže znieť " Romeo a Julie nie je len tragický príbeh o láske, ale aj príbeh o tom, aké dôsledky má nenávisť na ľudský život ".
  •  
  • Pod touto odpoveďou potom môžete spísať dôkazy pre váš záver, v ktorých budete poukazovať na určité príklady v texte. Táto stratégia vám umožní zaznamenať všetky dôležité informácie v prehľadnej a dobre čitateľnej forme.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Skúste tesnopis. Priemerný študent napíše asi 1/3 slová za sekundu, zatiaľ čo priemerný prednášajúci povie asi 2/3 slová za sekundu. Môže byť teda vhodné si vyvinúť nejaký vlastný druh tesnopis, ktorý vám pomôže písať efektívnejšie a nebudete pozadu. 
    
  • Skúste si vytvoriť vlastné skratky pre slová, ktoré sa neustále opakujú. Slovíčka ako je spojka "a" skúste písať formou nejakého znaku. Tiež skúste skracovať dlhá slová, ktoré sa neustále objavujú počas prednášky.
  •  
  • Nezabudnite, že je dôležité, aby ste boli schopní po sebe daný text prečítať - ak vám to robí problémy, tak si skúste na vnútornú stranu obalu zošita napísať kľúč so svojimi skratkami. Alebo sa po prednáške môžete k textu vrátiť a skrátená slová dokončiť.
  •  
  • Ak je prednášajúci príliš rýchly (napriek tomu, že píšete tesnopis), tak si prineste hlasový záznamník - budete si tak môcť prednášku znova vypočuť a ​​doplniť akékoľvek medzery v poznámkach.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Snažte sa mať svoje poznámky vizuálne pekné. Nebude sa vám chcieť študovať z poznámok, ktoré sú neprehľadné, zle zorganizované a zle čitateľné. Je dôležité, aby nejako vyzerali! Tu je niekoľko tipov, ako si vytvoriť pekné poznámky: 
    
  •   Vždy začnite na novej stránke . Poznámky sa vám budú lepšie čítať, ak každú prednášku začnete na novej stránke. Do pravého horného rohu si napíšte dátum a píšte len na jednu stranu papiera - tým skôr, ak máte príliš priepustný papier.
  •  
  •   Snažte sa písať čitateľne . Písanie poznámok bude úplnou stratou času, ak je po sebe nemôžete neskôr prečítať! Či už píšete akokoľvek rýchlo, vždy sa snažte písať pekným, čitateľným písmom. Snažte sa písať tlačenými.
  •  
  •   Používajte široké okraje . Urobte si pomocou pravítka dostatočne široké okraje na ľavej strane papiera. Vyhnete sa zbytočnému preplneniu danej stránky poznámkami a budete mať priestor na doplňujúce informácie, ktoré si budete poznamenávať počas učenia sa na skúšku.
  •  
  •   Používajte symboly a diagramy . Používajte šípky, bodkami a štvorčeky, diagramy a grafy a iné vizuálne pomôcky, ktoré vám pomôžu lepšie si asociovať a zapamätať kľúčové koncepty - tým skôr, ak máte vizuálnu pamäť.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Zorganizujte si poznámky podľa farieb. Mnohým ľudí pomáha písať si kľúčové informácie farebne, pretože sa im tak dobre čítajú a lepšie si ich zapamätajú. 
    
  • To je dané tým, že farba stimuluje kreatívne časť nášho mozgu. Poznámky tak pôsobí zaujímavejšie a podstatne lepšie sa pamätajú.  
  •  
  • Skúste používať rôzne farby pre rôzne časti poznámok - napríklad, píšte si otázky v červenej, definície v modrej a zhrnutie v zelenej farbe.
  •  
  • Tiež môžete používať zvýrazňovače na zvýraznenie kľúčových slov, dát a definíciou. Neprežeňte to však - venujte sa hlavne študovanie, nie zvýrazňovanie textu.
  •  
         
 10.  
 11.             6      Robte si poznámky z učebnice. Po hodine alebo prednáške si urobte doplňujúce poznámky z učebnice. Robenie poznámok z učebnice je ďalšia zručnosť, ktorú sa hodí dobre zvládať. 
    
  •   Rýchlo si prejdite daný text: Predtým, než začnete čítať text, si ho rýchlo prejdite, nech získate predstavu o tom, o čom vlastne je. Prečítajte si úvod a záver, nadpisy a podnadpisy a prvú a poslednú vetu každého odseku. Tiež sa pozrite na grafy, ilustrácie a diagramy.
  •  
  •   Aktívne sa venujte texte: Poriadne si text prečítajte od začiatku do konca. Akonáhle ste dočítali odsek, tak sa zastavte a zvýraznite si kľúčové slová, fakty, myšlienky či citáty. Hľadajte vizuálne nápovedu aj v texte samotnom - dôležité veci môžu byť napísané tučne či kurzívou alebo farebne či v zarážkach.
  •  
  •   Robte si poznámky: Potom, čo dočítate text, tak si urobte poznámky z informácií, ktoré ste si v ňom zvýraznili. Snažte sa nekopírovať celej vety - je to strata času - prepíšte je vlastnými slovami.  
  •  
         
 12.  
             

    3      Ako sa učiť z poznámok  .

    
   
 1.             1      Ten istý deň si svoje poznámky spätne prejdite. Spätné prechádzanie zápisníka hneď po prednáške alebo neskôr v ten istý deň vám pomôže uchovať si dané informácie čo najefektívnejšie v pamäti. Nebudete sa potom musieť tak intenzívne učiť - stačí nad nimi stráviť každý večer 15 až 20 minút. 
    
  • Vyplňte všetky prázdne miesta. Využite svoj čas na doplnenie dodatočných informácií, ktoré si pamätajte z hodiny alebo prednášky.
  •  
  • Napíšte si zhrnutie. Ďalšie efektívne pomôckou pre zapamätanie si poznámok je písanie si zhrnutie všetkých informácií na spodok stránky.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Otestujte sa. Otestujte svoje znalosti zakrytím svojich poznámok rúk. Snažte sa si sám pre seba vysvetliť danú tému - nahlas alebo potichu. 
    
  • Pozrite sa, koľko vecí si pamätáte. Potom si znovu prečítajte poznámky, aby ste si zapamätali aj to, na čo ste si predtým nespomenuli.
  •  
  • Vysvetlite danú tému svojmu kamarátovi. Vysvetľovaní nejakej látky kamarátovi je skvelý spôsob, ako otestovať svoje vedomosti a porozumenie danej téme. Zistíte tak, či sú vám vaše poznámky užitočné.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Zapamätajte si poznámky. Keď príde skúškové obdobie a vy si budete musieť zapamätať veľa informácií, tak ešte len spoznáte, aké dôležité je robiť si poznámky tým správnym spôsobom. Ak ste si pravidelne každý večer opakovali 20 až 30 minút už prebranú látku, tak uvidíte, že je ľahšie si všetko zapamätať. Tu je niekoľko populárnych techník pre lepšiu pamäť: 
    
  •   Metóda veta po vete: Ak si musíte zapamätať kus textu, tak dobrú technikou je prečítať si niekoľkokrát prvú vetu a potom ju nahlas zopakovať - ​​bez pozerania sa na text. Potom si niekoľkokrát prečítajte druhú vetu a zopakujte prvú a druhú vetu bez pozerania sa na text. Týmto spôsobom postupujte tak dlho, kým nedokončíte celý text bez pozerania sa na neho.
  •  
  •   Metóda príbeh: V rámci tejto metódy by ste mali z informácií, ktoré si potrebujete zapamätať, vytvoriť jednoduchý príbeh, ktorý je ľahký na zapamätanie. Napríklad, ak si chcete zapamätať prvé tri prvky v prvej skupine periodickej tabuľky (vodík, hélium, lítium), tak si môžete vymyslieť príbeh používajúci ich chemické značky ako počiatočné písmenko / a nejakého slova. Príbeh nemusí dávať žiadny zmysel - čím hlúpejší, tým lepšie. (Napr. "(H) onza a (He) lena išli do (Li) Holenná kosť".)
  •  
  •   Mnemotechnická pomôcky: Používanie mnemonických pomôcok je skvelý spôsob, ako si zapamätať dlhý zoznam slov v určitom poradí. Pre vytvorenie mnemotechnická pomôcky stačí vziať prvý písmenko od každého slova, čo si potrebujete zapamätať a môžete z nich urobiť krátku vetu. Napríklad: pre skupinu I.B periodickej tabuľky prvkov: "Cukrářka Agáta z Austrálie je na röntgen".  
  •  
         
 6.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

                  

Veci, ktoré budete potrebovať .

                  (8)      
Vzdelanie a Komunikácia populárne:
Ako napísať návod.

Ako študovať v zahraničí.

Ako zmazať stránku na Facebooku.

Aký je rozdiel medzi ie a eg v angličtine.

Ako krásne písať.

Ako na Facebooku získať ďalšie priateľov.

Ako napísať argumentativní esej.

Ako riešiť racionálne rovnice.

Ako byť asertívny.

Ako prepojiť Facebook s Twitterom.

Ako si vytvoriť účet na Facebooku.

Ako napísať argumentačný článok do novín.

Ako sa španielsky opýtať Ako sa máš.

Ako podvádzať u testu.

Ako odpovedať na Tweet na Twitteri.

Ako chrániť biodiverzitu.

Ako odstrániť fotky z Facebooku.

Ako vypočítať povrch rotačného valca.

Ako nájsť jedinečná mená pre vaše postavy.

Ako sa odznačiť na Facebooku.

Ako písať písaným písmom.