Home \ Vzdelanie a Komunikácia
 

Ako zaokrúhľovať.

 

Zaokrúhlením vytvárate z dlhých čísel kratší (väčšinou). A aj keď sú menej presné, zvyčajne sú zaokrúhlená čísla uprednostňované. Podľa situácie môžete zaokrúhľovať čísla pred aj za desatinnou čiarkou. Ak chcete vedieť, ako zaokrúhľovať, prečítajte si nasledujúci návod.

              

Postup .

    

    1      Zaokrúhľovanie desatinných miest  .

    
   
 1.            1      Určite, ktoré desatinné miesto potrebujete zaokrúhliť. Ak pracujete na príkladoch, možno vám ho určí učiteľ, môžete ho ale tiež určiť z kontextu alebo z formátu ostatných čísel, s ktorými pracujete. Ak napríklad zaokrúhľuje peniaze, budete zaokrúhľovať zvyčajne na stotiny, teda haliera. Ak zaokrúhľuje váhu, zaokrúhlime k najbližšiemu kilu. 
    
  • Zaokrúhľovať môžete tým viac, čím menej presné číslo potrebujete (menej desatinných miest).
  •  
  • Presnejšie čísla sa zaokrúhľujú na viac desatinných miest.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Určite, ku ktorému Desatinné miestu budete zaokrúhľovať. Dajme tomu, že pracujete s číslom 10,7659 a potrebujete ho zaokrúhliť na tisíciny, čo je tretie miesto doprava od desatinnej čiarky, teda v tomto prípade 5 . Vo výsledku bude zaokrúhlené číslo teda pozostávať z piatich číslic. Sústreďme sa teda teraz na číslicu 5 .       
 4.  
 5.             3      Určte číslo vpravo od zaokrúhľované číslice. V podstate sa pozriete o jedno číslo doprava. V tomto prípade je vpravo od číslica 5 číslica 9 . Táto číslica rozhoduje o tom, či 5 zaokrúhlime nahor alebo nadol.       
 6.  
 7.             4      Ak sa rovná, alebo je väčšia ako 5, zaokrúhlime cieľovú číslicu nahor. Hore preto, že v tomto prípade zvyšujete hodnotu pôvodnej číslice. Z pôvodnej číslica 5 sa stane 6 . Ostatné číslice naľavo od pôvodnej 5 zostanú bezo zmeny a číslice napravo zmizne (môžete si tiež predstaviť, že sa z nich stanú nuly). Ak teda v čísle 10,7659 zaokrúhľuje 5 , zaokrúhlime ju hore na 6 a výsledné číslo bude 10,766.  
    
  • 5 je síce uprostred reťazca číslice od 1 do 9, ale panuje všeobecná zhoda, že pokiaľ ju predchádza iná číslica, môže sa zaokrúhliť nahor. (Ak sa jedná o známku, toto pravidlo neplatí!)  
  •  
         
 8.  
 9.             5      Ak číslo za tým, ktoré chcete zaokrúhliť, je menšia ako 5, výsledná číslica zostane bezo zmeny. Hovorí sa tomu síce zaokrúhlenie nadol, ale číslo nezmenšuje, zostáva nemenné. Ak ted máte napríklad číslo 10,7653 , zaokrúhlime ho dole na 10,765 , pretože číslica 3 , vpravo od 5 , je medzi tými menšími ako 5. 
    
  • Aj ak číslicu neznížite, ale ostatné vpravo od nej zmeníte na 0, výsledné číslo bude nižšia ako to pôvodné. Zaokrúhľuje ho celé teda dolu.
  •  
  • Na väčšine kalkulačiek sa tento postup objavuje ako zaokrúhľovania 5/4. Zvyčajne majú tlačidlo, ktorým sa dostanete na zaokrúhľovaciu pozícii 5/4, ktorá vám ukáže rovnaký výsledok.
  •  
                   
 10.  
             

    2      Zaokrúhľovanie celých čísel  .

    
   
 1.             1      Zaokrúhlite číslo na najbližšiu desiatku. To urobíte jednoducho tak, že sa pozriete na číslo, ktoré je vpravo od desiatok, teda čísla, ktoré zaokrúhľujú. Desiatky u celých číslach stojí na predposlednej pozícii, posledný sú jednotky. (Ak pred sebou máte číslo 12, číslice vpravo od desiatky bude 2.) Ak je dané číslo menšie ako 5, zaokrúhľované číslo zostane bezo zmeny; ak sa rovná, alebo je väčšia ako 5, zaokrúhlime o číslicu nahor. Tu je niekoľko príkladov:  
    
  • 12 - & gt; 10
  •  
  • 114 - & gt; 110
  •  
  • 57 - & gt; 60
  •  
  • 1 334 - & gt; 1 330
  •  
  • 1 488 - & gt; 1 490
  •  
  • 97 - & gt; 100
  •  
         
 2.  
 3.             2      Zaokrúhlite číslo na najbližšiu stovku. Rovnakým spôsobom zaokrúhlime aj na najbližšiu stovku. Stovky sa nachádzajú na tretej pozícii sprava, tesne pred desiatkami (v prípade čísla 1 234 je stovkou číslica 2). Pozrite sa potom na číslicu vpravo od neho, na pozíciu desiatok, či budete danú číslicu zaokrúhľovať nahor alebo nadol, pričom zvyšné dve číslice vpravo sa premení v nuly. Tu je niekoľko príkladov:  
    
  • 7 891 - & gt; 7 900
  •  
  • 15 753 - & gt; 15 800
  •  
  • 99 961 - & gt; 100000
  •  
  • 3 350 - & gt; 3 300
  •  
  • 450 - & gt; 500
  •  
         
 4.  
 5.             3      Zaokrúhlite číslo na najbližšiu tisícku. Tu platí opäť rovnaké pravidlo. Musíte len vedieť, kde nájsť tisícky, čo je štvrtá číslica sprava, a potom sa pozrieť na stovky, ktoré sú vpravo od nich, aby ste vedeli, či zaokrúhľovať nahor alebo nadol. Dole zaokrúhlime, ak je táto číslica menšia ako 5, pokiaľ sa rovná alebo je väčšia ako 5 zaokrúhľujú nahor. Môžete sa pozrieť na nasledujúce príklady:  
    
  • 8 800 - & gt; 9 000
  •  
  • 1 015 - & gt; 1 000
  •  
  • 12 450 - & gt; 12 000
  •  
  • 333 878 - & gt; 334 000
  •  
  • 400 400 - & gt; 400 000
  •  
         
 6.  
             

    3      Zaokrúhľovanie platných číslic  .

    
   
 1.             1      Zoznámte sa s pojmom platná číslice. Platnú číslicu si môžete predstaviť ako "zaujímavú" alebo "dôležitú" číslicu, ktorá poskytuje užitočnú informáciu o čísle. To znamená, že akékoľvek nuly vpravo od celých čísel alebo vľavo od desatinných miest môžeme ignorovať, pretože iba drží miesto. Počet platných číslic teda určíte spočítaním číslic zľava doprava. Tu je niekoľko príkladov:  
    
  • 1,239 má 4 platné číslice
  •  
  • 134,9 má 4 platné číslice
  •  
  • , 0165 má 3 platné číslice
  •  
         
 2.  
 3.             2      Zaokrúhlite číslo na daný počet platných číslic. Toto závisí na tom, čím sa zaoberáte. Ak napríklad zaokrúhľuje číslo na 2 platné číslice, musíte určiť druhú platnú číslicu daného čísla a zaokrúhliť ju podľa číslica vpravo od nej buď nahor alebo nadol. Tu je niekoľko príkladov:  
    
  • 1,239 zaokrúhlené na 3 platné číslice je 1,24. To preto, že číslica napravo od 3. platné číslica je 9, teda číslice s hodnotou vyššou ako 5.
  •  
  • 134,9 zaokrúhlené na 1 platnú číslicu je 100. Číslice vpravo od prvej platné číslice, teda stovky, 1, je číslica 3, čo je menej ako 5.
  •  
  • 0,0165 zaokrúhlené na 2 platné číslice je 0,017. Je tomu tak, pretože druhá platná číslica je 6, ktorá sa vďaka ďalšej číslicu, 5, zaokrúhli nahor.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Zaokrúhlite k správnemu počtu platných číslic pri sčítaní. Najskôr musíte sčítať dané čísla. Potom nájdite číslo s najnižším počtom platných číslic a k nemu celé číslo zaokrúhlite. Urobíte to nasledovne:  
    
  • 13,214 + 234,6 + 7,0350 + 6,38 = 261,2290
  •  
  • Všimnite si, že druhé číslo, 234,6 je presné len na jedno desatinné číslo a pozostáva iba zo štyroch platných čísel.
  •  
  • Zaokrúhlite odpoveď tak, aby bola tiež presná na jedno desatinné číslo. Z čísla 261,2290 sa tak stane 261,2.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Zaokrúhlite k správnemu počtu platných číslic pri násobenie. Najskôr musíte vynásobiť dané čísla. Potom nájdite číslo s najnižším počtom platných číslic. Potom zaokrúhlite celé číslo na rovnaký počet platných číslic. Vykonáte to takto:  
    
  • 16,235 × 0,217 × 5 = 17,614975
  •  
  • Všimnite si, že číslo 5 pozostáva z jednej jedinej platné číslice. To znamená, že vaše výsledné číslo môže mať tiež len jednu platnú číslicu.
  •  
  • 17,614975 zaokrúhlené na jednu platnú číslicu bude 20.
  •  
         
 8.  
             

Tipy .

                  

Význam zaokrúhľovania .

    

Zaokrúhľovanie je dôležité v prípadoch / rovniciach, v ktorej má možný omyl veľkú úlohu, napríklad pri meraní pomocou mikrometra či VERNIER. V takýchto prípadoch môže dôjsť k odchýlkam v meraní kvôli nepatrným či zanedbateľným chybám v meraní spôsobeným rozdielnym prístupom jednotlivých užívateľov. Tieto chybné hodnoty v ďalších výpočtoch pôsobí väčšie chyby. Niektoré sú aditívne, iné multiplikatívnej. Preto je treba obmedziť chyby na minimum, inak povedú k ďalším nezrovnalostiam a nezmyselne presným údajom. Ak napríklad počítame s dvoma číslami, pri ktorých sa chyba merania pohybuje v rozsahu +/- 0,003, znamená to, že údaj tretieho desatinného miesta nie je istý, teda tretie desatinné miesto nemá pre meranie význam a môže byť zaokrúhlené na číslo menšie o jednu platnú číslicu. Vyhneme sa tak zbytočným nejasnostiam a výsledok bude logickejšie.

               

Varovanie .

                (7)      
Vzdelanie a Komunikácia populárne:
Ako poďakovať vo francúzštine.

Ako sa sústrediť na domácu úlohu.

Ako nájsť medián sady čísel.

Ako na Facebooku získať ďalšie priateľov.

Ako napísať adresu na obálku.

Ako povedať bežné slová a frázy v portugalčine.

Ako spočítať polomer kruhu.

Ako pozdraviť v čínštine.

Ako si rozšíriť slovnú zásobu.

Ako vypočítať veľkosť rýchlosti.

Ako napísať formálny e mail.

Ako napísať formálny e mail.

Ako premeniť slanú vodu na sladkú.

Ako napísať list.

Ako sebavedome hovoriť na verejnosti.

Ako prepojiť Facebook s Twitterom.

Ako zistiť aritmetický priemer, medián a modus.

Ako napísať list.

Ako napísať návod.

Ako robiť domáce úlohy.

Ako spočítať polomer kruhu.