Home \ Vzdelanie a Komunikácia
 

Ako násobiť veľké čísla pod sebou.

 

Násobenie pod sebou môže vyzerať desivo, zvlášť pri násobenie dvoch pomerne veľkých čísel. Ak však budete postupovať krok za krokom, naučíte sa násobiť pod sebou za okamih. Pripravte sa na to, ako budete váľať v testoch z matematiky, a začnite prvým krokom tohto návodu.

              

Postup .

    

    1      Štandardné násobenie pod sebou  .

    
   
 1.            1      Napíšte si väčšie číslo nad to menšie. Povedzme, že budete násobiť 756 a 32. Napíšte si 756 nad 32 tak, aby ste mali pod sebou zarovnané jednotky a desiatky oboch čísel. Číslice 6 z čísla 756 teda bude nad 2 z čísla 32, zatiaľ čo 5 z 756 bude nad 3 z 32 atď. Ľahšie si tak predstavíte proces násobenie pod sebou. 
    
  • V podstate začnite vynásobením číslica 2 z 32 s každou z číslic v čísle 756, a potom vynásobíte číslicou 3 z 32 každú z číslic v 756. Avšak nepredbiehajme.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Vynásobte spodné číslo na mieste jednotiek hornom číslom na mieste jednotiek. Vezmite 2 z 32 a vynásobte ju 6 z 756. Ich súčin je 6 krát 2, teda 12. Napíšte si číslicu jednotiek, teda 2, pod jednotky, a preneste si 1, ktorá patrí pod 5. V podstate si teda zapíšete číslicu, ktorá je na pozícii jednotiek, a ak je číslica aj na pozíciu desiatok, musíte si ju preniesť k položke naľavo od toho práve násobeného. Teraz teda máte číslicu 2 priamo pod 6 a 2.       
 4.  
 5.             3      Vynásobte číslicu na mieste jednotiek spodného čísla s číslicou na mieste desiatok horného čísla. Teraz vynásobte 2 krát 5 rovná sa 10. Pripočítajte jedničku, ktorú ste si preniesli k číslu 5, k získanému číslu 10. Dostanete teda 11. Vedľa číslica 2 na spodnom riadku si napíšte 1. Zvyšnú jedničku si prenesiete k číslu 7.       
 6.  
 7.             4      Vynásobte číslicu na mieste jednotiek spodného čísla s číslicou na mieste stoviek horného čísla. Teraz jednoducho vynásobte 2 krát 7 rovná sa 14. Potom pripočítajte prenesenú jedničku ku 14, takže dostanete 15. Teraz už desiatky neprenášame, pretože v tomto riadku už nič násobiť nebudete. Na spodný riadok si teda napíšte 15.       
 8.  
 9.             5      Na miesto jednotiek pod prvým súčinom napíšte 0. Teraz budete násobiť číslicu čísla 32 na mieste desiatok, teda 3, každú číslicou zo 756. Pod číslicu 2 z čísla 1512 si preto pred začiatkom napíšte 0, aby ste začínali až na mieste desiatok. Ak by ste chceli pokračovať a násobiť čísla na mieste stoviek, napísali by ste si dve nuly, a tak ďalej.       
 10.  
 11.             6      Vynásobte číslicu na mieste desiatok spodného čísla s číslicou na mieste jednotiek horného čísla. Teraz vynásobte 3 krát 6 rovná sa 18. Znovu napíšte 8 na riadok a jedničku si preneste k hornému číslu 5.       
 12.  
 13.             7      Vynásobte číslicu na mieste desiatok spodného čísla s číslicou na mieste desiatok horného čísla. Vynásobte 3 krát 5 rovná sa 15. Musíte však pripočítať jednotku, ktorú ste si preniesli, takže dostanete 16. Do riadku napíšte 6 a jedničku si preneste k číslu 7.       
 14.  
 15.             8      Vynásobte číslicu na mieste desiatok spodného čísla s číslicou na mieste stoviek horného čísla. Vynásobte 3 krát 7 rovná sa 21. Pripočítajte jedničku, ktorú ste si preniesli, a dostávate 22. Teraz už dvojku z čísla 22 nikam neprenášame, pretože už nezostalo nič k násobenie, takže si 22 napíšte vedľa 6.       
 16.  
 17.             9      Spočítajte číslica oboch súčinov. Teraz stačí jednoducho sčítať 1512 a 22680. Najprv spočítajte 2 plus 0, čo je 2. Napíšte si výsledok do stĺpca jednotiek.       
 18.  
 19.             10      Spočítajte číslice na mieste desiatok oboch súčinov. Teraz spočítajte 1 a 8, čo je 9. Naľavo vedľa 2 si zapíšte 9.       
 20.  
 21.             11      Spočítajte stovkovej číslica oboch súčinov. Súčet 5 a 6 je 11. Napíšte si 1 z miesta jednotiek. Jednotku z miesta desiatok si preneste nad 1 úplne vľavo v prvom súčinu.       
 22.  
 23.             12      Spočítajte tisícové číslice oboch čísiel. Spočítajte 1 plus 2 rovná sa 3, a potom pripočítajte jedničku, ktorú ste si preniesli. Dostanete 4, čo si zapíšte.       
 24.  
 25.             13      Spočítajte desaťtisícové číslice oboch čísiel. Prvé číslo na mieste desaťtisícov nemá nič, v druhom je 2. Spočítajte teda 0 plus 2 rovná sa 2, čo si zapíšte. Dostávate konečný výsledok 24 192.       
 26.  
 27.             14      Overte si výsledok na kalkulačke. Ak chcete úlohu skontrolovať, zadajte príklad do kalkulačky a uvidíte, či ste počítali správne. Mali by ste zistiť, že sa 756 krát 32 naozaj rovná 24 192. Hotovo!                 
 28.  
             

    2      Skratka  .

    
   
 1.             1      Napíšte si príklad. Povedzme, že budete násobiť 325 krát 12. Napíšte si to. Čísla píšte vedľa seba, nie pod seba.       
 2.  
 3.             2      Menšie číslo rozdeľte na desiatky a jednotky. 325 nechajte v celku a 12 rozdeľte na 10 a 2. Jednička je tu na mieste desiatok, takže za ňu musíte pripísať 0, aby zostala na svojom mieste. 2 je na mieste jednotiek, takže stačí napísať 2.       
 4.  
 5.             3      Vynásobte väčšie číslo číslicou na mieste desiatok. Teraz vynásobte 325 krát 10. Stačí pridať 0 a máte výsledok 3250.       
 6.  
 7.             4      Vynásobte väčšie číslo číslicou na mieste jednotiek. Teraz jednoducho vynásobte 325 krát 2. Môžete skúsiť odhadnúť, že výsledok bude 650, pretože 300 krát 2 je 600 a 25 krát 2 je 50. Súčtom 600 a 50 dostanete 650.       
 8.  
 9.             5      Spočítajte obaja súčiny. Teraz len stačí sčítať 3250 a 650. K tomu môžete použiť staré dobré sčítanie pod sebou. Napíšte si 350 nad 650 a počítajte. Dostanete 3,900. Tento postup je v skutočnosti veľmi podobný klasickému násobenie pod sebou, avšak rozdelením čísla na desiatky a jednotky máte možnosť počítať viac z hlavy a vyhnúť sa troche násobenie a prenášanie. Obe metódy končí rovnakým výsledkom a je len na vás, s ktorou sa vám bude počítať lepšie a rýchlejšie.       
 10.  
             

Tipy .

                  
Vzdelanie a Komunikácia populárne:
Ako sa vyhnúť plagiátorstvu.

Ako v španielčine vyjadriť nie je zač.

Ako napísať osnovu.

Ako natrvalo zmazať účet na Facebooku.

Ako si vypočítať svoju známku.

Ako používať Pytagorovu vetu.

Ako hovoriť s ľuďmi, ktorých nepoznáte.

Ako napísať tlačovú správu.

Ako vypočítať obsah polkruhu.

Ako španielsky popriať dobré ráno.

Ako vypočítať povrch kvádra.

Ako získať 1000 followers na Instagramu.

Ako podvádzať na detektore lži.

Ako napísať tlačovú správu.

Ako vypočítať mieru rastu.

Ako prestať ľutovať svojich rozhodnutí.

Ako si stanoviť realistické ciele.

Ako sa baviť s dievčatami na večierku.

Ako vypočítať molárna koncentráciu.

Ako napísať popis problému.

Ako odstrániť sledujúci na Instagramu.