Home \ Záľuby a Remeslá
 

Ako zmerať rozlohu plochy.

 

Znalosť meranie rozlôh najrôznejších typov miestností môže byť užitočná najmä pre účely prenájmu či pri predaji nehnuteľností. Koniec koncov môže táto znalosť byť esom v rukáve pri budúcej písomke z geometrie. Pre meranie rozlôh stačí zmerať rozmery jednotlivých častí a potom ich všetky sčítať. Sledujte nasledujúce kroky, ak chcete vedieť ako štvorcový stopy bez väčších ťažkostí zmerať.

              

Postup .

    

    1      Ako vypočítať rozlohu plochy  .

    
   
 1.      1      Rozložte si priestory na niekoľko ľahko zvládnuteľných častí. Ak máte problémy pri počítaní štvorcových stôp, pravdepodobne to bude z toho dôvodu, že nepracujete s jednoducho merateľnými tvarmi, ktoré majú iba jednu dĺžku a jednu šírke. Meraný objekt môže mať štvorca vyčnievajúce z rôznych miest či byť neobvyklého tvaru. Všetko, čo musíte urobiť, je rozdeliť priestor do niekoľkých čiastkových štvorcov či obdĺžnikov. Pre výpočet štvorcových stôp celého, neobvykle tvarovaného, ​​priestoru je potrebné zistiť rozlohu čiastkových častí, ktorých výsledky potom jednoducho spočítate.  
    
  • Slabými čiarami oddeľte jednotlivé časti.
  •  
  • Pre väčšiu prehľadnosť si ich označte A, B alebo C.
  •  
         
 2.  
 3.      2      Za použitia meracie pásky či pravítka si zmerajte dĺžku a šírku prvýkrát oddelené plochy s označením A.  
    
  • Dĺžka tejto plochy je 3.7m, šírka činí 4.6mm.
  •  
         
 4.  
 5.      3      Dĺžku prvej plochy vynásobte jej šíri. Pre výpočet štvorcových stôp či jej rozlohy vždy jednoducho pronásobte dĺžku s jej šíri. Rovnako tomu bude aj u obdĺžnikových tvarov.  
    
  • Pr.: 3.7 m x 4.6. = 55 štvorcových metrov
  •  
         
 6.  
 7.      4      Zmerajte dĺžku a šírku druhej časti. Dajme tomu, že dĺžka plochy B je 6.1m a jej šírka je 3m.        
 8.  
 9.      5      Pronásobte dĺžku druhého priestoru s jeho šíria a dostanete tak výsledné štvorcový stopy druhej plochy. Tu vidíte návod ako zistiť štvorcový stopy plochy B:  
    
  • Pr.: 6.1 m. X 3m. = 60 štvorcových metrov.
  •  
         
 10.  
 11.      6      Zmerajte dĺžku a šírku tretej časti. Dajme tomu, že dĺžka plochy C je 6.1 m a jej šírka 10.7.        
 12.  
 13.      7      Pronásobte opäť dĺžku s šíri. Výsledkom bude rozloha plochy C. Tu vidíte návod ako zistiť štvorcový stopy výrezu C:  
    
  • Pr.: 6.1 m. X 10.7. = 213 štvorcových metrov
  •  
         
 14.  
 15.      8      Spočítajte dokopy výsledky všetkých troch častí. Súčtom zistíte celkovú rozlohu meranej plochy. Tu vidíte, ako to docielite:  
    
  • Štvorcový metre plochy A + štvorcové metre plochy B + štvorcové metre plochy C = metre štvorcové celého objektu
  •  
  • 55 + 60 + 213 = 328 štvorcových metrov
  •  
                   
 16.  
             

    2      Naučte sa niekoľko trikov ako si meranie uľahčiť  .

    
   
 1.      1      Približný odhad rozlohy. Ak chcete zistiť približný odhad rozlohy nejakého priestoru, môžete ho zmerať zvonku a následne odpočítať miesta, ako napríklad schody na verandu či garáž, ktoré nebudú pri počítaní zohľadnené.        
 2.  
 3.      2      Zistite rozlohu u priestorov, ktoré majú tvar polkruhu. Výpočet môžete vykonať aj v prípade, že doma máte nejaké výklenky v tvare polkruhu. Zmerať obsah kruhového tvaru môžete jednoducho rozdelením kruhu na dve polovice. Na výpočet budete potrebovať dĺžku deliace línie.  
    
  • K zisteniu polomeru toto číslo vydeľte 2 a dosaďte do rovnice A = πr ^ 2, kde r je polomer. Vydelením číslom 2 dostanete potrebnú rozlohu polkruhu.
  •  
         
 4.  
 5.      3      Zistite rozlohu takmer pravidelne tvarované miestnosti. Ak chcete zmerať plochu, ktorá sa rovná takmer pravidelnému štvorci či obdĺžnika s iba malých odchýlením, stačí, aby ste spočítali obsah plochy bez ohľadu na túto výnimku. Výpočtom rozmerov tejto odchýlky a jej odpočítaním od výpočtu rozlohy celého objektu zistíte skutočnú rozlohu plochy pripomínajúce ľahko deformovaný štvorec či obdĺžnik. Táto rada Vám ušetrí veľa času.        
 6.  
             

Tipy .

             
Záľuby a Remeslá populárne:
Ako si vyrobiť kožené náramky.

Ako postaviť dom na strome.

Ako zložiť lietadielko z papiera.

Ako prať klobúky a čiapky.

Ako maľovať olejovými farbami.

Ako vložiť fotku do medailóniky.

Ako vyrobiť bambuľu.

Ako si vybudovať vlastné čarovnú záhradu.

Ako zložiť skákacie žabku technikou origami.

Ako vytvárať voskovou batiku.

Ako zložiť lístoček.

Ako si vyrobiť rám obrazu.

Ako vyrobiť papierové srdce.

Ako vytvoriť umenia z rozteklých voskoviek.

Ako vyrobiť skladačku Nebo peklo raj.

Ako čistiť strieborné šperky.

Ako vyrobiť dioráma.

Ako odstrániť vosk zo skla.

Ako upliesť náramok priateľstva.

Ako vyrobiť termit.