Home \ Záľuby a Remeslá
 

Ako pomôcť svojej pamäti učiť sa.

 

Ste už tak unavení z večného učenia na skúšky, že si nie ste si schopní spomenúť, ani, čo ste čítali včera večer? Máte to na jazyku, len to presne nemôžete pomenovať. Máme pre vás návod, ako si zapamätať všetko, čo potrebujete. Je to recept založený rozpoznanie toho, akým spôsobom sa učíte práve vy. Tieto kroky vám pomôžu zapamätať si ako čísla, tak dlhé odseky.

              

Postup .

    

    1      Sluchovo založenia študenti  .

    
   
 1.            1      Vypočujte si toto. Ak si dobre zapamätáte to, čo počujete, patríte pravdepodobne medzi sluchovo založené. Tieto charakteristiky vám pomôžu odhaliť, či ním naozaj ste :: 
    
  • Pamätáte si väčšinou celkom do detailu, čo ste počuli pri hovore alebo na prednáške.
  •  
  • Máte rozsiahlu slovnú zásobu, cit pre slová a talent na jazyky.
  •  
  • Dobre sa vyjadrujete, dokážete viesť zaujímavé hovory a dokážete sa jasne vyjadrovať.
  •  
  • Ste hudobne nadaní, ste schopní počuť tóny, rytmus, jednotlivé noty a dokážete rozložiť akord či hudobné zoskupenia.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Zhlboka sa nadýchnite. Pozrite sa na papier tak, aby ste vedeli, o čom budete číst.Je to dlhý text rozdelený do niekoľkých častí. 
    
  • Snažte sa spojiť si to, čo sa učíte s vlastnou skúsenosťou. Hovorí sa tomu metóda asociácie. Vzťahy medzi novou látkou a našou predstavou nemusí mať žiadny zmysel, stačí, keď budú dobre zapamätateľné.
  •  
  • Vezmite napríklad prvé písmená toho, čo sa učíte naspamäť a vytvorte si z nich vetu, ktorú si zapamätáte. Napríklad vo vete Emil Hodil Granát Do Atómové Elektrárne označujú začiatočné písmená slov struny na gitare.
  •  
  • Vymyslite si živý príbeh, v ktorom budú vystupovať predmety, ktoré sa musíte naučiť naspamäť. Môžete tak mať napríklad príbeh o lakonické Linde, letargickom Luďkovi či multilaterálnym Milanovi, ktorý vám pomôže zapamätať si ťažká cudzie slová. Príbeh nemusia mať zmysel, len musí nejako byť pospájané dohromady, aby ste boli schopní si ho zapamätať.
  •  
  • Pripravte si malý náčrtok toho, čo sa snažíte zapamätať si. Napríklad učíte Ak sa definíciu vedeckého skúmania môžete odprevadiť obrázkom vedca, ktorý niekomu niečo navrhuje a drží malý předmnět s nápisom dôkaz. Všetky ostatné slová ako slovesá a príslovky napíšte vedľa obrázka. Dajte si pozor, aby všetko bolo v poriadku po sebe, inak v tom budete mať zmätok.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Základom je opakovanie. Používajte hovorené slovo a počúvanie. Opakovanie vám potom pomôže zapamätať si všetko v danom poriadku: 
    
  • Prečítajte si prvú vec na zozname.  
  •  
  • Potom to povedzte bez papiera..  
  •  
  • Potom si prečítajte prvú a druhú vec zo zoznamu.  
  •  
  • Obe zopakujte nahlas a robte to tak dlhú, kým je nepoviete správne bez pomoci papiera.  
  •  
  • Prečítate si prvú, druhú a tretiu vec.
  •  
  • Hovorte je nahlas tak dlhú, kým si ich nebudete pamätať.
  •  
  • Až dôjdete na koniec zoznamu, prečítajte si ho celý nahlas a potom ho trikrát zopakujte.
  •  
  • Robte tento postup tak dlho, kým nebudete schopní povedať všetky položky sa zoznamu, bez toho aby ste sa museli pozrieť do papiera.
  •  
  • Ak sa vám nepodarí ho povedať trikrát po sebe bez pozerania do papiera, začnite znova.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Dávajte si prestávky. Je veľmi dôležité, aby ste boli čerství. Akonáhle si raz niečo zhruba zapamätáte, dajte si 20tich až 30tich minútovú pauzu. V tejto dobe si doprajte niečo, čo radi robíte. Napríklad zavolajte niekomu z vašich priateľov, alebo choďte na prechádzku. Dávate tým odpočinúť svojmu mozgu a tiež mu tak dávate možnosť vstrebať nové nadobudnuté informácie a usadiť ich do dlhodobej pamäte. Ak mozog prepínate, má to neblahý vplyv na proces učenia. Mozog potrebuje odpočívať.       
 8.  
 9.             5      Kontrolujte svoju pamäť. Po prestávke si vyskúšajte zopakovať, čo ste sa naučili. Ak ste schopní všetko zopakovať, s najväčšou pravdepodobnosťou ste sa to naučili. Ak ste si všetko nezvládli zapamätať, pilujte miesta, kde máte problémy. Dajte si potom opäť krátku pauzu a vyskúšajte sa znova.       
 10.  
 11.             6      Počúvajte sa. Nahrajte sami seba, ako hovoríte text, ktorý si musíte zapamätať. Potom si to prehrávajte v spánku. Táto metóda však nefunguje, ak sa učíte niečo úplne nové. Musí to byť znalosť, ktorú ste už vedome prijali a pochopili. 
    
  • Môžete si tiež kúpiť špeciálnu čelenku, ktorá vám bude držať slúchadlá na hlave pri spánku. Používajú ju často ľudia, ktorí zaspávajú pri relaxačnej hudbe.  
  •  
         
 12.  
 13.             7      Počúvajte ostatní. Ak to dá, nahrávajte si prednášky. Pomôže vám to doplniť si medzery v poznámkach a tiež všetko budete počuť ešte raz. Ak informáciu počujete dvakrát alebo trikrát zvyčajne napomôže k tomu, že si materiál zapamätáte celkom ľahko, bez veľkého úsilia.       
 14.  
 15.             8      Pohybujte sa. Pri učení choďte po izbe a opakujte si text nahlas. Chôdzou zapojíte obe časti mozgu a snaději si tak text zapamätáte.                 
 16.  
             

    2      Vizuálne zameranie študenti  .

    
   
 1.             1      Dobre sa pozerajte. Ak na vás veci doslova vizuálne vyskočí a vy si ich tak dobre zapamätáte, ste pravdepodobne typ človeka zameraného na vizuálne vnemy. Ak niečo vidíte, potom tomu aj porozumiete. Pre ľahšie zapamätanie vám preto pomôže: 
    
  • Ak sú informácie v obrázkoch, grafoch, tabuľkách alebo diagramoch. Ľahšie a lepšie si tak údaje zapamätáte. Je to pre vás lepšie, ako keby vám to niekto povedal.
  •  
  • Veci si vizualizujete, pokiaľ sa na ne chcete spomenúť. Akoby sa pri tom zadívate do diaľky a potom si veci predstavíte.
  •  
  • V duchu si vytvárate živé obrazy. Keď sa učíte napríklad históriu, predstavujete si živo, čo sa vtedy stalo.
  •  
  • Máte dobre vyvinuté priestorové vnímanie. Je ľahké zapamätať si veľkosti, tvary, povrchy, uhly a perspektívu.
  •  
  • Dobre dokážete odhadnúť ľudí podľa ich reči tela. Spoznáte napríklad, keď niekto hovorí niečo iné, než si v skutočnosti myslí.
  •  
  • Ste zameraní na svoje okolie a máte radi estetiku, umenie a vizuálne médiá.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Usaďte sa na učenie v pokojnom prostredí. Nájdite si miesto, kde vás nič nebude rušiť a nič nebude brať vašu pozornosť. Vyvarujte sa pohľadu na blyšťavé a hýbajúce sa predmety. To znamená, žiadna televízia, otvorené okná alebo hračky, ktoré sa hýbu..       
 4.  
 5.             3      Používajte farby pre rôzne druhy informácií. Napríklad, keď sa učíte dejepis, spojte si jednu farbu s dátumom či osobnosťou. George Washington môže napríklad byť modrý, Ben Franklin je oranžový, čokoľvek týkajúce sa revolúcia bude červenej a kráľ Juraj je zelený.       
 6.  
 7.             4      Prejdite si svoje farební sekcie, napíšte si a prepíšte znova údaje. Robte to tak dlho, kým si ich nezapamätáte. To, že si ich budete prepisovať a spojíte si ich s farebným papierikom danej sekcie vám pomôže spojiť si údaj s farbou. Tiež vám to pomôže s nasledujúcim krokom.       
 8.  
 9.             5      Umiestnite si lepivé papieriky alebo kartičky niekam, kde často ste. Trebárs na skrinku alebo dvere od spálne. Prečítajte si lístočky zakaždým, keď tade budete prechádzať. Zoraďte si ich podľa farby, alebo vertikálne, horizontálne či podľa dátumu.       
 10.  
 11.             6      Priebežne si tieto lístočky prepisujte. Keď sa budete pozerať na svoju tabuľu, snažte sa vždy prepísať si niektoré poznámky na nové papieriky. Pokiaľ si niektorú kartičku obzvlášť zle pamätáte, dajte si ju bokom, niekam, kde sa na ňu budete pozerať častejšie. Občas ju tiež prepíšte a vymeňte za novú.       
 12.  
 13.             7      Nájdite si pre svoje štúdium partnera. Kreslite si diagramy, grafy a píšte vysvetlivky. Učte sa vzájomne, to vám pomôže usadiť si znalosti.       
 14.  
 15.             8      Zvýraznite si dôležité body. Vyhľadajte dôležitá heslá a podľa toho, čo si musíte zapamätať, zvýraznite je, zapamätajte si ich a potom sa ešte len pustite do zvyšku. Ak čítate PDF dokumentu v počítači, používajte funkciu zvýrazňovače. Nielen, že vám to pomôže zapamätať si informácie, ale tiež vám to pomôže neskôr, keď budete text znova prečítať neskôr.       
 16.  
 17.             9      Pohybujte sa. Ak budete pri učení chodiť po izbe, opakujte si pri tom nahlas text. Chôdzou docielite to, že budete používať obe časti mozgu a to vám pomôže ľahšie si zapamätať látku.       
 18.  
             

    3      hmatové zameranie študenti  .

    
   
 1.             1      Ak si veci radi osaháváte, potom ste hmatovo zameraní. Potrebujete informáciu doslova cítiť. Úplne najlepšie pre vás je učiť sa praxou. Tu pre vás máme niekoľko tipov: 
    
  • Najlepšie sa učíte, ak ste v akcii. Ak sa hýbete, niečo robíte alebo na veci siahate, tým vám učená informácie pripadá viac reálna.
  •  
  • Keď hovoríte, používate ruky.
  •  
  • Pamätáte si zvyčajne, čo sa v danej situácie stalo, ale nie, kto čo povedal.
  •  
  • Ide vám stavanie, varenie, kreslenie a umenie, skrátka všetko, pri čom sa používajú ruky.
  •  
  • Máte tendenciu odbiehať a ľahko strácate koncentráciu. Je ťažké vás udržať na dlhú dobu v pokoji.
  •  
  • Nemáte radi, keď nemáte možnosť pohybu, preferujete voľnosť a priestor.
  •  
  • Neradi sedíte v triede, keď viete, že by ste mohli robiť niečo iné, čo by vás naučilo oveľa viac.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Nájdite si svoj priestor pre učenie. Potrebujete priestor pre pohyb. Neseďte zavretí vo vašej izbe, pre vás môže byť na učenie lepšie napríklad kuchyne, kedy môžete voľne chodiť.       
 4.  
 5.             3      Buďte kreatívni. Hrajte trochu a predstavujte si sami seba v úlohe objekte, o ktorom sa učíte. Snažte sa stvárniť každý detail onoho objektu. Ak sa napríklad učíte dlhý text ako napríklad ústavu, vezmite si radšej papier, alebo si vystrihnite kus papiera z papierovej tašky, aby vám druh papiera pripomínal knihu, z ktorej text pochádza. Papier bude tiež voňať, preto sa vám spojí s tým, čo sa učíte. Držte papier v ruke, ako by ste držali Ústavu, ukážte si vždy na každú frázu a čítajte ju nahlas. Pokiaľ toto urobíte, zapojíte všetky svoje zmysly - hmat, čuch, zrak i sluch. Pomôže vám to pri memorovanie.       
 6.  
 7.             4      Zapamätávanie si abstraktných vecí. Ak sa snažíte naučiť sa abstraktné informácie, ako sú napríklad sekvencie čísiel po sebe, napíšte si ich na kartičky. Potom si ich spojte s obrázky či nálepkami. Keď je takto všetky označíte, rozhádžte je a snažte sa ich znova zoradiť poporiadku. Určite si ale niekam nenápadne napíšte poradí, inak rad nikdy znova nedáte dokopy. 
    
  • Ďalšou možnosťou je vziať niekoľko sád hracích kariet a dať každej po sebe idúce karte určitú hodnotu z našej rady. Položte ich obrázkom od seba. Choďte zľava doprava, vždy kartu otočte a povedzte si dané číslo. Dôležité je opakovanie, vždy povedzte číslo a potom otočte kartu.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Tipy na vizuálne a posluchovej vzdelávania by vám tiež mali pomôcť. Obzvlášť ak použijete metódu asociácie a hlasného opakovanie pri popochádzanie po izbe. Upravte si naše rady tak, aby vám vyhovovali a korešpondovali s typom študovaného materiálu.       
 10.  
             

    4      Čítacia metóda  .

    
   
 1.             1      Ak ste zameraní pri učení na čítanie, potom vám čítanie pomôže pri memorovanie najviac. Možno je to preto, že ste tiež čiastočne vizuálne zameraní, alebo ste sa tak jednoducho naučili učiť vďaka čítanie vám informácie, ktorú sa učíte, pripadá skutočnejšie a hmotné..       
 2.  
 3.             2      Čítajte si to, čo si chcete zapamätať stále dookola.        
 4.  
 5.             3      Opakujte si nahlas text a potom si ho prepíšte na kartičky formou otázok a odpovedí na prednú a zadnú stranu kartičiek.  
    
  • Mozog dobre reaguje na rôzne farby a obrázky. Keď si budete robiť poznámky, snažte sa používať farebné ceruzky a kreslite si náčrtky.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Skúšajte sami seba. Čítajte si otázky, ktoré si pripravíte na jednu stranu kartičky a skontrolujte si odpovede s druhou stranou papieriku..       
 8.  
 9.             5      Opakujte si s ostatnými. Nájdite si kamaráta, ktorého budete učiť to, čo ste sa sami naučili a potom sa od neho nechajte vyskúšať. 
    
  • Keď učíte ostatní, pomáha to aj vám usadiť si svoje znalosti.
  •  
         
 10.  
 11.             6     Čítajte tak dlho, kým si text nezapamatujete.br & gt;      
 12.  
             

Tipy .

      

              
Záľuby a Remeslá populárne:
Ako maľovať.

Ako si vyrobiť vlastné scrapbook.

Ako maľovať na látku.

Ako vložiť fotku do medailóniky.

Ako (ľahko) zložiť Rubikovu kocku.

Ako nakresliť anime ruky.

Ako fotiť lepší fotografie.

Ako prekonať nudu.

Ako vyrobiť glycerínové mydlo.

Ako si doma vyrobiť sviečku.

Ako vyrobiť mašľu zo stuhy.

Ako zložiť kvetinu technikou origami.

Ako si vyrobiť vlastné kostým Batmana.

Ako počítať karty a vyhrať v Blackjacku.

Ako zmerať rozlohu plochy.

Ako zložiť lietadielko z papiera.

Ako zmerať rozlohu plochy.

Ako vyrobiť korálky z papiera.

Ako vyrábať keramiku.

Ako uháčkovať retiazka.

Ako miešať farby.