Home \ index
 

Ako sa chrániť pred búrkou.

 

Blesk je úžasným a inšpiratívnym fenoménom, ktorý môže byť však smrteľný. V posledných tridsiatich rokoch zabijú blesky priemerne 67 ľudí ročne, a to len na území USA! Smrti po zasiahnutí bleskom sa dá však veľmi často ľahko predísť. Pri najbližšom pobyte v búrke sa držte našich inštrukcií a neriskujte zbytočne svoj život.

              

Postup .

    

  Časť 1      Uchýlenie sa do prístrešku a vyhľadanie bezpečia  .

    
   
 1.            1      Okamžite vyhľadajte prístrešie. :) Ak sa ocitnete uprostred silné búrky, kľúčom k minimalizácii smrteľného rizika je preniknutie do nejakej pevnej budovy alebo prístrešia. Hoci by každý z nás mal vyhľadať nejaký úkryt okamžite po tom, čo uvidíme prvé blesky, väčšina ľudí čaká s hľadaním prístrešie príliš dlho. Ak ste schopní pozorovať blesky, sú už dosť blízko na to, aby udreli práve do vás. Preto nečakajte, než blesk tresne priamo vedľa vás (alebo do vás) a dostaňte sa do bezpečia. Nikdy si nestúpajte pod vysoké ani príliš nízke stromy a vyhýbajte sa miestam v blízkosti elektrického alebo telefónneho vedenia, ktoré je samozrejme skvelým vodičom elektriny a mohlo by vás zabiť alebo spôsobiť vážne poranenia. Vyhľadajte úkryt pod skalnatým previsom alebo podobnou štruktúrou (napr. V jaskyni).  
    
  • Najvhodnejším prístreším sú pevné, často obývané budovy (s inštalatérskym sieťami, elektrickým vedením a, ak je to možné, bleskozvody).
  •  
  • Ak sa vám nedarí nájsť dostatočne pevný úkryt, schovajte sa v aute s kovovou strechou a boky, ktoré prípadne povedú elektrinu okolo vás a nie cez vás. Uistite sa, že sú všetky dvere zatvorené a okná pevne zatiahnutá. Buďte opatrní a nedotýkajte sa žiadneho kovového materiálu. Ak by ste to urobili a do auta zrovna udrel blesk, elektrina by prúdila priamo do vás. Nepúšťajte rádio.
  •  
  • Vyhnite sa malým prístreškom, ako sú napríklad samostatne stojace verejné záchody. Nevhodné sú tiež rôzne otvorená prístrešie do dažďa a stany. Takéto úkryty blesky priťahujú a neposkytujú vám žiadnu ochranu, takže sú vo výsledku ešte nebezpečnejšie.
  •  
  • V žiadnom prípade si nestúpajte pod strom. Blesky totiž priťahujú vysoké objekty a v prípade, že by jeden udrel do stromu, pod ktorým stojíte, elektrina by prešla aj vami. Tiež by vás mohol zraniť padajúce alebo odlietavajúce kus stromu.
  •  
  • Vezmite so sebou svoje zvieracie miláčikov. Búdy pre psov a mačky nie sú pre vaše zvieratá v prípade búrky dostatočne bezpečné. Zviera vypustené na záhrade je vo veľkom riziku, že do neho blesk udrie, a to zvlášť, ak sa pohybuje okolo plota.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Držte sa ďalej od okien. Okná nechajte zatvorené a snažte sa zostať po celý čas búrky vnútri miestností, ďalej od stien a okien. Cez okná môže blesk veľmi ľahko prejsť priamo do vás.       
 4.  
 5.             3      Nedotýkajte sa kovových predmetov a elektrického zariadenia. Používanie pevnej linky je jednou z hlavných príčin zranenia. Blesk do domu totiž môže vniknúť akúkoľvek cestou, ktorá vedie elektrinu, čo zahŕňa telefónne vedenie, elektrické drôty a inštalatérske siete. 
    
  • Počas búrky sa nedotýkajte žiadnych elektrických zásuviek a prípojok. Neodpájajte žiadna elektrické zariadenia, pretože by pri kontakte so zásuvkou mohlo dôjsť k prenosu elektrického výboja do vášho tela.
  •  
  • Neľahnite si na betónové podlahy a nenakláňajte sa cez betónové murivo. Väčšina betónových stavieb obsahuje kovové pletivo alebo drôty a tie sú vysoko vodivé.
  •  
  • Držte sa ďalej od van, spŕch alebo plaveckých bazénov.
  •  
  • V aute sa nedotýkajte žiadnych kovových súčiastok ani okenných skiel.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Zostaňte vnútri. Vydržte vnútri ešte aspoň 30 minút po poslednom zaznamenanom blesku. Nevychádzajte von len preto, že dážď začína poľavovať. Stále hrozí veľké riziko, že do vás blesk udrie (alebo do blízkeho stromu, ktorý vás môže zraniť).                 
 8.  
             

  Časť 2      Ako prežiť búrku v prírode  .

    
   
 1.             1      Minimalizujte riziko. Ak nemôžete naozaj v žiadnom prípade vyhľadať vhodný prístrešok a okolo vás vyčíňa prudká búrka, urobte všetko pre to, aby ste minimalizovali riziká. 
    
  • Presuňte sa do nižšej nadmorskej výšky. Blesky skôr udrie do objektov vo väčších výškach. Snažte sa dostať skutočne čo najnižšie.
  •  
  • Vyhýbajte sa veľkým otvoreným plochám, na ktorých nerastie alebo nestojí nič vyššieho než ste vy sami. Medzi takéto miesta patrí rozľahlé lúky, golfové ihriská, futbalové ihriská a pod.
  •  
  • Držte sa ďalej od izolovaných samostatných objektov, ako sú stromy alebo pouličné lampy.
  •  
  • Dostaňte sa von z nechránených vozidiel, ako sú golfové autíčka, a z nezabezpečených priestorov (piknikové prístrešky a pod.). Vyhýbajte sa dlhým kovovým konštrukciám, ako sú napríklad tribúny alebo lavičky.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Vylezte z vody. Pokiaľ práve rybárčite alebo plávate, okamžite sa dostaňte z vody von. Pobyt v blízkosti vody je behom búrky extrémne nebezpečný.       
 4.  
 5.             3      Rozdeľte sa. V prípade, že vás búrka prepadla vo chvíli, kedy ste boli so skupinou iných ľudí, rozprestrite sa a udržujte medzi sebou rozostupy aspoň 15-30 metrov. Znížite tak riziko prenosu elektriny po zásahu bleskom z jednej osoby na druhú. 
    
  • Po každom údere blesku spočítajte počet osôb. Uistíte sa tak, že nikto nebol zranený a v prípade potreby budete pripravení volať okamžite záchranku.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Zložte si batoh. V prípade, že ste práve chodili po horách s batohom vystuženým kovovou konštrukciou, čo najskôr ho po prvom spozorovaní blesku zložte. Potom ho držte vo vzdialenosti aspoň 30 metrov od zamýšľaného prístrešku.        
 8.  
 9.             5      Zaujmite pozíciu "búrkového skrčení". Urobte drep s chodidlami pri sebe, bradou stiahnutú k hrudníku alebo medzi kolenami a rukami zakryte uši alebo ich položte naplocho cez kolená. Neľahnite si na zem-blesku by ste tým otvárali oveľa väčší priestor pre zásah. 
    
  • Ide o pozíciu, v ktorej je ťažké vydržať dlhší čas a nikto vám navyše nezaručí jej bezpečnosť. Je ale lepšie túto polohu skutočne zaujať a umožniť tak elektrine, aby prešla skrze vaše telo namiesto toho, aby zasiahla životne dôležité orgány. Prípadné zranenia tak budú oveľa menšieho rozsahu.
  •  
  • Zakryte si uši a zatvorte oči. Uchránite sa tak pred hlasnými prejavmi búrky a jasnými svetelnými výbojmi z bleskov.
  •  
         
 10.  
 11.             6      Buďte ostražití voči nečakaným úderom blesku. Ak sa blíži blesk k vám alebo do vašej blízkosti, môžu vám vstávať vlasy alebo pocítite drobné mravčenie na pokožke. Ľahké kovové predmety môžu vibrovať a počujete možná praskavý alebo iný podobný zvuk. V prípade, že vyskytne niektorý z týchto signálov, okamžite zaujmite pozíciu "búrkového skrčení".       
 12.  
 13.             7      Obujte si gumovky alebo topánky s gumenou podrážkou. Sú vyrobené z materiálov, ktoré zle vedú elektrický prúd.       
 14.  
             

  Časť 3      Dôležité opatrenia  .

    
   
 1.             1      Plánujte dopredu. Najlepším spôsobom, ako predísť zraneniu po zásahu bleskom je vyhnúť sa mu úplne. Pri plánovaní vášho pobytu v prírode preto majte neustále na pamäti aj nadchádzajúce počasie. Počúvajte miestnej predpovede a všímajte si varovanie pred búrkami. 
    
  • Skúmajte regionálne klímu: v niektorých oblastiach je v letných mesiacoch popoludňajšej búrky takmer zaručená. Rozvrhnite si svoje aktivity tak, aby ste sa dostali do čo najmenšieho počtu riskantných situácií. Horúce a dusné dni sú presne to pravé pre príchod silnej búrky.  
  •  
         
 2.  
 3.             2      Sledujte oblohu. Vychádzajte často von, kontrolujte oblohu a mraky a hľadajte známky prichádzajúce búrky, ako je dážď, tmavnúce mraky alebo vežovité cumulonimby. Ak dokážete predpovedať blesky ešte predtým, ako udrie prvý z nich, môžete sa vyhnúť tomu, aby vás búrka niekde zaskočila nepripravených. 
    
  • Treba však dodať, že blesk môže udrieť, bez toho aby ste pozorovali niektoré z vyššie uvedených signálov.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Vypočítajte vzdialenosť blesku. Ak vám podmienky umožňujú dobrú viditeľnosť a nie je pre vás práve praktické začať okamžite zháňať prístrešia, použite najprv pravidlo tridsiatich sekúnd: v prípade, že je medzi bleskom a následným hromom oneskorenie menej ako 30 sekúnd (menej ako cca 10 kilometrov), okamžite vyhľadajte vhodný úkryt.       
 6.  
 7.             4      Plánujte svoje reakcie. V prípade, že sa necházíte v oblasti častých búrok, mali by ste vedieť, kde sa v blízkosti nachádza vhodné úkryty. Porozprávajte sa s ostatnými, aby každý vedel, čo robiť v prípade nebezpečenstva.       
 8.  
 9.             5      Pripravte si sadu pre stav núdze. Buďte pripravení s lekárničkou prvej pomoci a ďalšími nevyhnutnosťami pre prípad prírodnej pohromy. Počas búrky môžete prísť o hlavný zdroj energie a preto majte vždy pripravené náhradné zdroje svetla.       
 10.  
 11.             6      Nainštalujte bleskozvod (hromozvod). Ak žijete v oblasti, kde hrozí nebezpečenstvo častých búrok, inštaláciou hromozvodu ochránite svoju rodinu i majetok. 
    
  • Hromozvody si nechajte na dom prirobiť profesionálne. Chybne inštalovaný hromozvod môže dokonca šancu na úder blesku zvyšovať.
  •  
         
 12.  
             

  Časť 4      Ošetrenie osôb zasiahnutých bleskom  .

    
   
 1.             1      Zavolajte záchrannú službu. Blesky môžu spôsobiť zástavu srdca a tak možno bude potrebné vykonať agresívny resuscitačné zákrok. Ak sa vám nedarí vytočiť 1-1-2, poverte tým niekoho ďalšieho.       
 2.  
 3.             2      Uistite sa, že podanie prvej pomoci je bezpečné. Neriskujte svoje zdravie tým, že sa budete snažiť pomôcť obeti zasiahnutej bleskom za každú cenu. Radšej počkajte, než bezprostredné nebezpečenstvo odznie alebo obeť preneste na bezpečnejšie miesto. 
    
  • Napriek rozšírenému mýtu môže blesk pokojne udrieť do rovnakého miesta dvakrát.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Začnite s resuscitáciou. Osoby zasiahnuté bleskom nemajú žiadny elektrický náboj a preto sa ich pokojne dotknite a začnite s resuscitáciou. Obhorené oblečenie neskladajte, pokiaľ to nie je nevyhnutné. 
    
  • U detí vykonávajte detskú formu resuscitácia.
  •  
  • U dospelých vykonávajte klasickú resuscitáciu.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Chráňte obeť pred šokovým stavom. Položte zraneného na chrbát tak, aby jeho hlava spočívala o niečo nižšie ako zvyšok tela. Nohy nadvihnite a podoprite.        
 8.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

                (1)      
Index populárne:
Ako sa zbaviť plávajúcich škvŕn.

Ako sa bez liekov zbaviť hlienu v krku.

Ako používať hashtag na Instagramu.

Ako liečiť slnečné popáleniny kockami ľadu z aloe.

Ako pestovať zemiaky.

Ako prerezávať strom.

Ako schudnúť nohy.

Ako vykonávať modlitbu tahajjud.

Ako čítať EKG.

Ako maľovať akrylovými farbami.

Ako sa zbaviť rozšírených pórov.

Ako sa rýchlo zbaviť nafúknutého brucha.

Ako zmierniť vzhľad jaziev v tvári.

Ako znovu zaktivovať Instagram.

Ako si vybieliť zuby za hodinu.

Ako si urobiť banánovej smoothie.

Ako predchádzať nadúvanie.

Ako upokojiť spálený jazyk.

Ako prestať kašľať.

Ako sa zbaviť pigmentových škvŕn.

Ako sa zbaviť tuku v podpazuší.