Home \ index
 

Ako japonsky popriať k narodeninám.

 

Správnym spôsobom, ako v japončine popriať niekomu k narodeninám je "tanjoubi omedetou" alebo "tanjoubi omedetou gozaimasu", pričom vhodný výber týchto pozdravov záleží hlavne na osobe, ku ktorej hovoríte. Existujú aj ďalšie japonské výrazy, ktoré sa vám budú vo spojenie s narodeninami určite hodiť. V našom článku vám niekoľko takýchto ponúkame.

              

Postup .

    

  Časť 1      Prianie všetkého najlepšieho  .

    
   
 1.            1      Kamarátom povedzte "tanjoubi omedetou. " Ide o bežný a neformálne spôsob, ako niekomu povedať "všetko najlepšie." 
    
  • Tento výraz používajte len v konverzácii s ľuďmi, ktoré dobre poznáte, a ku ktorým si môžete dovoliť neformálne reč. Všeobecne povedané to zahŕňa priateľov, spolužiakov, väčšinu detí, súrodencov a mladších bratrancov a sesterníc.
  •  
  • Rozhodne toto želanie nepoužívajte, pokiaľ má oslávenec vyšší spoločenský status ako vy, ako sú napríklad učitelia, cudzie alebo len starší ľudia. Etiketa je veľmi dôležitou súčasťou japonskej kultúry a preto by nevhodné použitie tejto frázy spôsobilo všeobecné pohoršenie.
  •  
  •   Tanjoubi znamená "narodeniny".
  •  
  •   Omedetou znamená "gratulácie".
  •  
  •   Kanji pre tanjoubi omedetou je 誕生 日 お め で と う.
  •  
  • Túto frázu by ste mali vyslovovať tan-džou-bí ou-meh-de-tou.  
  •  
         
 2.  
 3.             2      Viac formálnu verzií tohto želania je "tanjoubi omedetou gozaimasu. " Táto veta je oveľa formálnejší a môžete ju užiť ako zdvorilú verziu prianie k narodeninám. 
    
  • Mali by ste ju užívať pre kohokoľvek s vyšším spoločenským statusom, vrátane učiteľov a starších, nadriadených alebo cudzích ľudí.
  •  
  • Toto želanie môžete užiť aj medzi rovesníkmi alebo známymi ľuďmi, ak chcete zdôrazniť svoju úctu a rešpekt.
  •  
  •   Gozaimasu znamená niečo ako "veľmi veľa", čo z frázy robí vyjadrenia podobné anglickému "very happy birthday" alebo pravdepodobne nášmu "veľmi veľa dobrého".
  •  
  • Plný zápis kanji je pre toto vyjadrenie 誕生 日 お め で と う ご ざ い ま す.
  •  
  • Výslovnosť je tan-džou-bí ou-meh-de-tou gou-za-i-Mahsa.  
  •  
         
 4.  
             

  Časť 2      Súvisiace terminológia  .

    
   
 1.             1      Jednoducho povedzte "omedetou" alebo "omedetou gozaimasu. " Hoci sa nejedná priamo o výrazy určené pre narodeniny, môžete ich použiť ako prirodzené vyjadrenie gratulácií a popriať nimi všetko dobré aj niekomu k narodeninám. 
    
  •   Omedetou znamená "gratulácie." Tento zjednodušený výraz použite pre niekoho, koho dobre poznáte alebo ktorý má rovnaké spoločenské postavenie (alebo nižšia) ako vy. To zahŕňa priateľov, spolužiakov a mladšie deti.
  •  
  • Hiragana pre omedetou je お め で と う. Vyslovujú sa potom ou-meh-de-tou.  
  •  
  •   Gozaimasu je výraz, ktorý pridáva na úprimnosti a robí tak z omedetou gozaimasu vhodné želanie pre staršie osoby, učiteľa, nadriadených alebo kohokoľvek s vyšším společesnkým postavením.
  •  
  • Hiragana pre omedetou gozaimasu je お め で と う ご ざ い ま す. Vyslovuje sa potom ou-meh-de-tou gou-za-i-Mahsa.  
  •  
         
 2.  
 3.             2      zvolajte "Yatta! " Ide o výraz, ktorým vyjadrujete vzrušenie, podobný nášmu "ho!" alebo anglickému "yay!" 
    
  • Kana pre Yatta je や っ た.
  •  
  • Výslovnosť slová Yatta je jah-tá.  
  •  
         
 4.  
 5.             3      Ak sa so svojím prianím oneskoríte, použite "okurebasenagara". Toto slovo sa dá preložiť ako "oneskorený". 
    
  • Ak teda niekomu prajete oneskorene k narodeninám, povedzte "okurebasenagara tanjoubi omedetou."
  •  
  • Kanji a kana pre okurebasenagara je 遅 れ ば せ な が ら.
  •  
  •   okurebasenagara vyslovte ako ou-ku-re-bah-sej-nah-Gha-la.  
  •  
         
 6.  
 7.             4      Na vek sa môžete pýtať pomocou vety "Tosh wa ikutsu desu ka? " Preložiť sa dá zhruba ako "ako si starý?" alebo "koľko máš rokov?"  
    
  •   Tosh (年) môže znamenať "rok" alebo "vek".
  •  
  •   Wa (は) je člen alebo znamená "tí".
  •  
  •   Ikutsu (い く つ) znamená "asi."
  •  
  •   Desu ka (で す か) znamená "je."
  •  
  • Celú otázku vyslovíte tou-šie váh í-kut-su desu KAH.  
  •  
         
 8.  
 9.             5      Ak potrebujete zistiť, kedy má niekto narodeniny, pýtajte sa "Tanjoubi wa itsu desu ka? ". Táto veta zhruba znamená "Kedy máš narodeniny?" 
    
  •   Tanjoubi (誕生 日) znamená "narodeniny", wa (は) znamená "ty" a desu ka (で す か) znamená "je. "
  •  
  •   Itsu (何時) znamená "kedy."
  •  
  • Celú otázku vyslovíte tan-džou-bí váh ít-su desu KAH.  
  •  
         
 10.  
          (1)      
Index populárne:
Ako spoznať, či máte horúčku.

Ako do svojho jedálnička zaradiť viac vlákniny.

Ako pretiahnuť horné chrbtové svalstvo.

Ako držať Paleo diétu.

Ako sa zbaviť tmavých škvŕn na tvári.

Ako uzavrieť esej.

Ako pripraviť rehydratačný soľný roztok.

Ako vyliečiť potenie rúk.

Ako sa zbaviť strií.

Ako vybrať batériu z LG G2.

Ako žiť dlhý život.

Ako uzavrieť esej.

Ako vypočítať objem trojbokého hranola.

Ako udusiť brokolicu bez napařovacího hrnca.

Ako precvičovať prsty.

Ako relaxovať.

Ako odstrániť triesku jedlou sódou.

Ako na Facebooku zverejniť YouTube video.

Ako zložiť americkú vlajku.

Ako liečiť kožu spálenú od slnka.

Ako získať späť stratený hlas.