Home \ index
 

Ako budovať dôveru.

 

Dôvera je pravdepodobne tým najvýznamnejším faktorom, ovplyvňujúcim úspešnosť medziľudských vzťahov. Človek verí druhému vtedy, keď má pocit, že aj druhá strana môže byť zraniteľná, a že všetko bude prebiehať v poriadku. Ak ste pre to pripravení vynaložiť určité úsilie, dôveru vo svojich vzťahoch môžete vybudovať aj vy. Budovanie dôvery obnáša mimojiné záväzok k dôveryhodnému správania.

              

Postup .

    

    1      Buďte spoľahliví  .

    
   
 1.            1      Vždy dostůjte svojim slovám. Jedným z najdôležitejších krokov pri budovaní dôvery patrí to, že svojimi činmi potvrdzujete vyrieknuté slová. Môže to byť pokojne aj nejaká pomerne zanedbateľná vec, ale ak svojim konaním porušíte skôr vyslovené alebo zlyháte v prevedení proklamovanej činnosti, vašu dôveryhodnosť to môže trvalo poškodiť. 
    
  • Občasné zlyhanie pravdepodobne nezanechá žiadne vážnejšie škody, ale ak sa takéto konanie bude opakovať častejšie, na dôvere to môže zanechať skutočnej škody. V priebehu života k vám potom budú ľudia pristupovať s menšou dôverou.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Plňte svoje sľuby. Dôvera vyžaduje vieru druhých ľudí v to, že ste z dlhodobého hľadiska spoľahliví. Z toho dôvodu musíte vždy dodržať všetko, čo ste sľúbili. 
    
  • Pokiaľ ale predsa len z nejakého dôvodu nemôžete sľub dodržať, vysvetlite to dané osobe z očí do očí.
  •  
  • Ak sa váš sľub týkal niečoho obzvlášť dôležitého, obyčajné vysvetlenie nemusí byť dostatočné. Pravdepodobne sa budete musieť zaviazať ďalším sľubom, ktorý už ale musíte dodržať, nech sa deje čo sa deje!
  •  
  • Pôvodný sľub sa nepokúšajte nijako znevažovať. Hoci sa vám daný sľub môže zdať malicherný a nedôležitý, musíte si uvedomiť, že druhá osoba mu možno prikladá oveľa väčšiu váhu. Akékoľvek porušenie dohodnutého by potom mohlo znamenať veľké sklamanie.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Buďte konzistentné. Dôležitou zložku definície spoľahlivosti tvoria "dlhodobé" dodržiavanie svojich vlastných slov a záväzkov. Spoľahlivá osoba je z definície niekto, s kým môžete takmer vždy počítať. 
    
  • Pamätajte, že jednoduchým dodržaním jednej alebo dvoch vecí ešte žiadnu solídny dôveryhodnosť nevybudujete.  
  •  
                   
 6.  
             

    2      Buďte čestní  .

    
   
 1.             1      Buďte pravdiví. Hoci sa určite nájdu situácie, kedy sa vám nebude chcieť z etických dôvodov oznamovať úplnú pravdu, vo väčšine prípadov je úprimnosť tou najlepšou voľbou. 
    
  • Tou pravdepodobne najdôležitejšie chvíľou pre úprimnosť je tá, z ktorej by ste v prípade lži nejako ťažili. Ak dokážete byť úprimní napriek svojmu prospechu, ukážete druhej osobe, že je pre vás tento vzťah veľmi dôležitý. Tiež dáte najavo, že jej dobro je pre vás dôležitejšie ako to vaše.  
  •  
  • Predstavte si napríklad situáciu, kedy vám kamarát požičia knižku a vy na nej vylejete omylom kafe. Mohli by ste povedať, že ste knihu stratili. Tiež by ste mohli zohnať nový výtlačok a vydávať ju za ten pôvodný. Napriek tomu je ale veľmi dôležité, aby ste kamarátovi povedali celú pravdu. Poliata knižka nemusí predstavovať žiadnu veľkú tragédiu, avšak zradená dôvera (alebo riziko, že vás kamarát bude podozrievať z klamstva) už je oveľa horšie.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Ak ste zaklamal, priznajte sa. Vyhnúť sa použitie lži môže byť niekedy veľmi náročné a niekedy jednoducho zaklame, bez toho aby ste si to uvedomili. Ak ste niekomu klamali, čo najskôr sa k tomu priznajte a následne vysvetlite všetky motívy, ktoré vás k tomu viedli. Zároveň dajte najavo svoju úprimnú ľútosť.  
    
  • Ak vás niekto pristihne pri lži, nepopieraj to. Jednalo by sa opäť o lož a ​​dôvera by tak utrpela ďalšiu významnú ranu.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Hovorte od srdca. Ak vás to zvádza niekomu zaklamať preto, že chcete ušetriť jeho city alebo naopak tie svoje, pretože sa obávate negatívne reakcie, nájdite si určitý pevný bod a na ten sa zamerajte. Zvoľte niečo pozitívne, čím druhá osoba oplýva, a počas konverzácie to zdôraznite. 
    
  • Hovorte k tomuto pozitívnemu bodu a nepokúšajte sa okolo zlých správ chodiť ako okolo horúcej kaše.
  •  
  • Nezabudnite ukázať svoju ochotu načúvať. Určite neuškodí, keď použijete frázy ako "To mi pripadá" alebo "Verím, že," čím zdôrazníte, aký je váš prístup k pravde. Tiež tým ukážete, že ste otvorení novým perspektívam, čo vám pomôže po dlhšiu dobu uchovať vzťah založený na dôvere.
  •  
  • Príklad: Ak musíte kamarátovi povedať, že urobil nejakú chybu, vysvetlite mu celý problém neutrálnym tónom, z ktorého nebude čišet túžba po kritike. Zamerajte sa na jeho silné stránky, na hodnotu vášho priateľského vzťahu a na spôsob, ktorým by prípadne mohol situáciu napraviť. Potom ho požiadajte o jeho verzii príbehu a pozorne ho počúvajte. Nehovorte mu ale, že je všetko v poriadku, keď nie je.
  •  
  • Konverzácia by mohla prebiehať napríklad takto: "Tom, myslím, že si v našom reporte urobil vážnu chybu. Chápem, že si kvôli tomu novému projektu stále pod veľkým tlakom, a že táto chyba nevypovedá nič o tvojom talente ani schopnostiach, ale napriek tomu by sme mali klienta okamžite upozorniť a poslať mu nový report. "
  •  
         
 6.  
 7.             4      Vyjadrujte svoje pocity. Ľudia, ktorí len neustále omieľajú tvrdá fakty, pôsobí chladne a odmerane, čo rozhodne nepridáva na dôveryhodnosti. 
    
  • Možno sa domnievate, že je ľahšie určitá fakty jednoducho predložiť len tak, ako sa stala. Pokiaľ ale do svojho prejavu nevložíte vrstvu súcitu a pochopenie, ľudia vás budú považovať za osobu, ktorá sa vyžíva v nervozite druhých.
  •  
         
 8.  
             

    3      Buďte otvorení  .

    
   
 1.             1      Poskytujte informácie. Akonáhle sa naskytne príležitosť byť vágne, zvážte, či by nebolo vhodnejšie podeliť sa o viac informácií. Často je lepšie otvorene zdieľať určité informácie, aby ste nevyzerali ako že niečo zamlčuje. Príklad: 
    
  • Ak sa v novom vzťahu jeden druhého opýta: "Ako si sa dnes mal?" a nasleduje odpoveď: "Ale áno, dobre," potom to zrovna veľkú dôveru nezobudí, pretože nedošlo k odovzdaniu žiadne skutočné informácie.
  •  
  • Teraz si skúste predstaviť nejakú lepšiu odpoveď, napríklad túto: "Dnes som bol na vyšetrení u lekára. Myslel som, že o nič nepôjde, ale doktor sa domnieva, že mám srdcový šelest. Hovoril, že to zatiaľ nevie s definitívnou istotou, takže si ma pozval na niekoľko ďalších testov v budúcom týždni. Neviem, či sa mám niečoho obávať alebo nie. "S takouto odpoveďou budete pôsobiť otvorene a upevníte svoju dôveryhodnosť.
  •  
  • Ak by ste kamarátovi alebo partnerovi o návšteve u lekára nepovedali, znepokojilo by ho to, a to aj napriek tomu, že zatiaľ nepoznáte žiadne konkrétne výsledky vyšetrení. Ak necháte si takú informáciu pre seba, uškodíte tým pevnosti vášho nového vzťahu. Dôvodom pre takéto tajnostkárstvo môžu byť napríklad obavy, ktoré ste niekoľko dní pred lekárskou prehliadkou mali, zatiaľ čo váš partner vôbec netušil, čo sa vlastne deje. Takúto informáciu by zrejme ocenil a ponúkol vám svoju pomoc a útechu.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Nezamlčujte dôležité detaily. Hlavným dôvodom pre oznamovanie dôležitých informácií je to, že udržať si dlhodobú konzistenciu v odovzdávaní určitého množstva detailov je veľmi ťažké. Ľudia si postupom času začnú všímať nepresností a protirečenia vo vašom rozprávaní, čím stratíte potrebnú kredibilitu, a to aj vtedy, zamlčuje ak len malé množstvo informácií. 
    
  • Ak chcete pôsobiť dôveryhodne, hovorte ľuďom veci, ktoré potrebujú alebo chcú poznať.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Ak ale určité informácie nikde šíriť nechcete, nerobte to. Svoje najvnútornejšie tajomstvo a súkromné ​​veci by ste nemali vykladať na počkanie len kvôli tomu, že chcete pracovať na svojej dôveryhodnosti. Pamätajte, že každý z nás má právo kontrolovať svoje osobné údaje a informácie o sebe samých. Kľúčom k získaniu dôvery a súčasného zachovanie určitej miery súkromia je jasné vymedzenie hraníc. 
    
  • Tak napríklad môžete niekomu povedať: "Práve teraz sa mi o tom ešte nechce hovoriť, ale sľubujem, že nejde o nič, čoho by si sa mal / a obávať." Druhé osobe tým dáte šancu ukázať, že pre vás má pochopenie. Navyše ju tým dodáte na pocitu bezpečia. Určite je to lepšia cesta, než informácie zamlčovať alebo o nich klamať len preto, že si ich chcete nechať pre seba.
  •  
         
 6.  
             

    4      Ukážte svoju integritu  .

    
   
 1.             1      povinní zdržať sa zverená tajomstvo. Nikdy nikomu nerozprávajte veci, s ktorými sa vám zveril niekto iný, ak si to autor tajomstvo výslovne nepraje. Jednalo by sa o absolútnu zradu dôvery.  
    
  • Ak ste pod tlakom, unavení alebo vám to zrovna príliš nemyslia, môže sa stať, že vám nejaká informácia nevhodne pošmykne. Ak k tomu dôjde, rýchlo sa priznajte a ospravedlňte sa. Jedine tak zaistíte, že sa kamarát nedozvie o vašom prořeknutí od niekoho iného. Tiež tým dostanete šancu minimalizovať všetky škody, ktoré by mohli nastať.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Dajte najavo svoju lojalitu. Lojalita v podstate zodpovedá vašej ochote chrániť iné a byť na ich strane. To platí ako v ich prítomnosti, tak hlavne v ich neprítomnosti. 
    
  • Dôvera získava na pevných základoch vtedy, keď sa druhá osoba môže s kľudom spoľahnúť na vašu oddanosť. Dôveru upevníte tiež tým, že svoje záujmy upozadníte pred záujmami kamaráta (partnera a pod.) Alebo záujmy vášho spoločného vzťahu.  
  •  
  • Príkladom môže byť napríklad situácia, kedy zostanete v práci dlhšie, aby ste pomohli kolegovi s novým projektom, a to aj napriek tomu, že z toho sami nebudete mať žiadny prospech.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Majte pod kontrolou vlastné pocity. Rešpekt a obdiv okolia môžete získať schopnosťou ovládať svoje emócie. Je ťažké dôverovať niekomu, ktorého emócie sú nepredvídateľné a prchavé. 
    
  • Známy rebríček manažérov Fortune 500 ukázal, že tí, ktorí dokážu regulovať a vhodne vyjadrovať svoje emócie, získajú dôveru ostatných s oveľa väčšou pravdepodobnosťou ako tí, ktorí svoje emócie neovládajú.  
  •  
  • Pokúste sa napríklad nevybouchnout pri každej malej chybe, ktorú ľudia okolo vás urobia. Ich dôveru vo vašej osobu by ste tým veľmi oslabili.
  •  
  • Ak vás práve premáha nápor emócií, buďte opatrní, aké signály vysielate navonok a snažte sa ich čo najviac obmedziť. Povoľte päste a uvoľnite čeľustnej aj ďalšie svaly tela.
  •  
  • Lepšie kontroly emócií dosiahnete tým, že sa zameriate na svoje dýchanie. Snažte sa zamerať pozornosť na pocit, ktorý pri dýchaní máte. Nemusíte o tom nijako premýšľať, ani sa celý proces nesnažte meniť - jednoducho sa na neho len sústreďte. Akonáhle sa pristihnete, že ste nechali svoje myslenie príliš zatúlať, vráťte ho jemným spôsobom späť na dýchanie.  
  •  
  • Ak sa naučíte kontrolovať svoje emócie, ľudia vo vašom okolí nadobudnú pocit, že dokážu predvídať vaše konanie. Budú vás vnímať ako emočne spoľahlivé a ďalej prehĺbite svoju dôveryhodnosť.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Vyhnite sa neomalenému správania. Niektoré činy značne poškodzujú vašu dôveryhodnosť, a preto by ste ich mali zanechať. Podrývať dôveru môže napríklad toto konanie:  
    
  • Ponižovanie alebo degradácia vášho partnera
  •  
  • stránenie sa ostatných
  •  
  • Vyhrážanie alebo fyzické ubližovanie ostatným
  •  
  • Časté hrubé správanie. Ak už urobíte tú chybu a budete sa k niekomu správať nevhodným spôsobom, okamžite sa mu ospravedlňte. Sľúbte, že sa budete správať lepšie a svoj sľub v budúcnosti tiež dodržte.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Komunikujte asertívne. Namiesto agresívneho a hrubého správania si osvojte asertívnej štýl komunikácie. Asertívne komunikácií myslíme priame a úctivé vyjadrenie vlastných potrieb sa súbežným dôrazom na potreby a názory ostatných.  
    
  • Asertívna komunikácia obnáša kontrolu vlastných emócií a umenie povedať "nie," keď niečo nechcete robiť.  
  •  
  • To znamená otvorené zdieľanie vašich pocitov a názorov, a to takým spôsobom, ktorým nebudete nikoho ponižovať alebo šikanovať.
  •  
  • Predstavte si napríklad situáciu, kedy si váš sused púšťa hudbu príliš nahlas. Agresívny prístup by mohol vyzerať tak, že by ste naakumulovaný k susedovi domov a zareval: "Pozeraj to stlmiť alebo zavolám policajtov, ty debile!" Asertívne prístup by naproti tomu obnášal klopanie na susedovej dvere a pokojné vyjadrenie svojej prosby: "Ahoj, už je celkom neskoro a ja musím ísť skoro spať. Mohol by si to trochu stlmiť, prosím?" Sused tak spozná, že vám nejako škodí, bez toho aby ste mu nadávali alebo vyhrážali.
  •  
         
 10.  
 11.             6      Zaviažte sa k tomu, že v prípade nutnosti zmeníte svoje správanie. Ak zradím niečí dôveru, sľúbte, že svoje správanie v budúcnosti zmeníte. Aby ste získali stratenú dôveru späť, budete musieť tento sľub napĺňať konzistentne aj naďalej v priebehu času. 
    
  • Samotný sľub dokáže dôveru obnoviť iba krátkodobo.  
  •  
  • Ospravedlnenie sama o sebe nebude mať na vašu dôveryhodnosť žiaden dlhodobý vplyv.  
  •  
         
 12.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

      

            (18)      
Index populárne:
Ako obviazať vykĺbené rameno.

Ako sa zbaviť rozšírených pórov.

Ako si splniť svoje priania.

Ako získať späť stratený hlas.

Ako sa zbaviť gingivitídy.

Ako spoznať, či máte opar.

Ako vytriezvieť z marihuany.

Ako sa rýchlo zbaviť vaginálneho zápachu.

Ako zastaviť kýchnutí.

Ako sa zbaviť bolesti ramien.

Ako sa zbaviť plynatosti.

Ako prežiť pád z veľkej výšky.

Ako si pretiahnuť chrbát.

Ako sa zbaviť strií.

Ako prevádzať z desiatkovej do dvojkovej sústavy.

Ako zabrániť presiaknutiu vložky počas menštruácie.

Ako odstrániť triesku jedlou sódou.

Ako prestať s nadmerným pitím.

Ako spoznať, či máte horúčku.

Ako prijímať viac vitamínu C.

Ako spoznať príznaky žalúdočných vredov.