Home \ index
 

Ako sa zbaviť hnevu.

 

Všetkým sa nám už niekedy stalo, že nám niekto ublížil a my potom cítili silnú zášť. Hoci sa k tomu môže pridružiť pocit bolesti, zrady a sklamania, zlosť alebo zlosť môže prerásť v oveľa nebezpečnejší stav, ak sa tomu poddáte. Nedovoľte hnevu, aby zničil vaše fyzické i psychické zdravie. Priznajte si ho a postupne spracujte svoje emócie. Bolo by síce pekné, myslieť si, že už vám nikdy nikto neublíži, ale radšej sa naučte postupy, ktorými sa prípadného hnevu, zlosti alebo hnevu zbavíte.

              

Postup .

    

  Časť 1      Priznajte si svoj hnev  .

    
   
 1.            1      Pochopte princípy hnevu. Ak sa naučíte zvládať svoj hnev, pomôžete tým nielen svojmu psychickému zdraviu, ale aj tomu fyzickému. Zbavenie sa zlosti, vzeku alebo hnevu, akokoľvek tomu budeme hovoriť, zahŕňa okrem iného aj odpustenie, ktoré má akýsi odstrašujúci účinok. Ľudia, ktorí vám ublížili, a vy ste im následne odpustili, vás totiž pravdepodobne nebudú chcieť rozhnevať znova.  
    
  • Zrada alebo iné ublíženie vašej osobnosti má veľmi negatívny vplyv na vaše zdravie, pretože v sebe hromadíte úzkosť a stres. Ovplyvní to najmä váš kardiovaskulárny, imunitný a nervový systém.  
  •  
         
 2.  
 3.             2      Identifikujte problém. Uvedomte si, z akého konkrétneho dôvodu sa cítite ublíženia. Jedine zistením nejaké straty alebo iného dôvodu, ktorý spôsobil vašu bolesť, môžete daný problém konfrontovať a následne ho pustiť z hlavy. Dôležité je tiež zistiť, či druhá osoba vie, že vám ublížila alebo nie. To totiž značne ovplyvňuje cestu k vášmu zmierenia.  
    
  • Tak napríklad, ak vás žena podviedla a následne opustila, budete pochopiteľne pociťovať hnev. Následný pocit straty si budete spájať s pocitom, že už nie ste milovaný, oceňovaný a rešpektovaný. Vaša žena navyše pravdepodobne pochopí, že vám veľmi ublížila.
  •  
  • Ďalším príkladom môže byť situácia, kedy váš veľmi dobrý priateľ dostane lístok na koncert navyše a nepozve vás. Vo vás to vyvolá hnev a smútok z pocitu straty kamarátstvo. V takom prípade váš priateľ vôbec nemusí tušiť, že vám nejako ublížil.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Dajte priechod svojmu zármutku. Interpersonálne konflikt a následné pocity môžeme vnímať ako proces trúchlenia. Ak vám niekto ublíži, vy to potom môžete vnímať tak, ako by ste túto osobu stratili. Prežitie jednotlivých fáz smútku po takomto nepríjemnom zážitku je veľmi dôležité pre pochopenie vašich emócií. Pomôžete si tým tiež utriediť svoj hnev a pochopíte jeho prítomnosť v procese trúchlenia, čím ho neskôr dokážete lepšie ovládnuť.  
    
  • Ak má vaša bolesť korene v rozchodu alebo v inom type nejakého rozdelenie vzťahu, potom sa vám môže vaša strata zdať nevratná. Ak sa ale váš hnev týka skôr toho, že si pripadáte prehliadaný, zabudnutý alebo inak nerešpektovanie, môžete to vnímať tak, že vás osoba dočasne opustila práve kvôli nedostatku jej pozornosti a rešpektu.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Dočasne sa vyhýbajte osobe, ktorá vám ublížila. Ak by konflikt medzi vami a danou osobou vyeskaloval, váš zlosť by sa mohol dostať úplne mimo kontroly. So stretnutím teda počkajte, kým neodznejú prvotné nápory žiaľu a nepresunú sa do akceptovateľného štádia. 
    
  • Dôležité je, aby procesom smútku a jeho posunutím do zvladatelnější úrovní prešla aj druhá osoba. Inak by totiž mohlo dôjsť pri osobnom stretnutí k výbuchu hnevu voči vašej osobe. Dokonca aj osoba, ktorá vám ublížila, môže mať pocit straty a ľútosti.
  •  
                   
 8.  
             

  Časť 2      Zvládanie hnevu  .

    
   
 1.             1      Zvolajte si. Sú chvíle, kedy máme v nápore hnevu chuť všetko zo seba vykričať. Ak práve čelíte podobnému typu hnevu alebo zlosti, urobte si na chvíľu pauzu v čítaní, zaborte tvár do vankúša a dajte svojmu stavu voľný priechod. Krikom totiž dosiahnete fyzickej úľavy. Štúdie preukázali, že vybrečením a vykřičením svoje zloby uvoľníte toxíny, nahromadené stresom.  
    
  • Len pre istotu uvádzame, že by ste svoj rev mali dobre utlmiť práve napríklad vankúšom, aby ste nevydesili všetkých susedov v dome alebo okolí.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Metaforicky povedané, hoďte svoju zlosť za hlavu. Ak celá situácia zahŕňa veľké množstvo detailov, ktoré vás kedykoľvek môžu uvrhnúť do smútku či zloby, môžete si pri odstraňovaní svojho hnevu symbolicky stelesniť každý z nich a postupne ich všetky nechať odísť. napríklad, 
    
  • Môžete zozbierať kamene na brehu rieky a každému z nich prisúdiť jeden zo spomínaných detailov, ktoré vás rozesmutňují alebo štvú. Potom jeden po druhom berte a hádžte ich do vody.  
  •  
         
 4.  
 5.             3      mrzutosť nahraďte súcitom. Inak povedané, vžite sa do pocitov druhej osoby. Uvážte dôvody, ktoré mala druhá osoba pre to, aby sa správala spôsobom, ktorý vás toľko ranil. Možno nikdy motiváciu tejto osoby nepochopíte kompletne alebo sa s ňou nedokážete stotožniť, ale vždy je ľahšie pustiť zlosť z hlavy, keď strávite nejakú dobu premýšľaním o pohnútkach osoby, ktorá vás zranila.  
    
  • Ak je to možné, neustále si pripomínajte, že si druhá osoba zrejme neuvedomovala, že vám toľko ubližuje. Pokiaľ vám ale ubližovala vedome, potom sa snažte vžiť do jej situácie a skúste zistiť, prečo tak robila.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Rozhodnite, či je možné zmierenie. Pochopte, že samotné odpustenie ešte nemusí nutne viesť aj k zmiereniu. Ak viete, že osoba zodpovedná za vašu zlobu ľutuje svojho konania a rada by všetko napravila, potom je zmierenie rozhodne niečím, čo by ste mali zvážiť.  
    
  • Na druhú stranu, ak daná osoba nie je ochotná nič naprávať alebo ak je váš smútok tak silný, že sa vám už nikdy nechce nikomu veriť, zmierenie nemusí byť úplne na mieste.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Odpusťte. Uvedomte si, že len vy sami môžete odpustiť. Ak sa chcete niekedy zbaviť hnevu kompletne, musíte druhej osobe odpustiť. Každopádne odpustenie nie je niečo, čo by si zaslúžil každý a za akýchkoľvek okolností. Vynútené alebo predstierané odpustenie nikomu nepomôže a najmenej zo všetkého vám. Dôležité je prejsť celým procesom smútku, kontroly hnevu a následného rozhodnutia, či je pre vás odpustenie vhodným krokom alebo nie. 
    
  • Uvedomte si, že ak niekomu odpustíte, neznamená to automaticky, že by sa daná osoba zrazu začala správať inak. Účelom odpustenie je v tomto prípade vaše očistení od pocitov zlosti, hnevu a smútku, ktoré sa nahromadili vo vnútri vašej hlavy a srdca. Odpustenie má byť prínosom pre vašu osobu a jedná sa o vnútornú potrebný, nie vonkajšie.
  •  
         
 10.  
 11.             6      Prevezmite zodpovednosť za svoje konanie. Počas prežívanie zlosti môže dôjsť k množstvu obviňovania. Dôležité je ale presne zistiť svoju úlohu v celej situácii a prijať prípadnú zodpovednosť za všetky svoje konanie. To však neznamená, že by ste si nemali uvedomovať, že vám druhá strana skutočne ublížila. Myslíme tým jednoducho to, že či ste urobili niečo zle, mali by ste si to čestne priznať, a to obzvlášť vtedy, ak sa chystáte uzmieriť. 
    
  • Prevzatie zodpovednosti môžete začať elimináciou negatívnych emócií. Jednou z ciest, ako to dosiahnuť, je vytvoriť si zoznam troch až piatich najviac negatívnych emócií, ktoré práve pociťujete a premýšľať nad tým, akými pozitívnymi emóciami by ste ich nahradili.
  •  
         
 12.  
             

  Časť 3      Spracovanie emócií  .

    
   
 1.             1      Hľadajte pozitíva. Premýšľajte, či vám vaša bolesť nejako pomohla posunúť sa alebo vyspieť. Hľadajte výhody alebo pozitíva a držte sa ich - pomôžete tým svoj stav skôr prekonať. Ak vám robí problémy nájsť na celej bolestnej situácii niečo pozitívne, hľadajte pozitíva v iných situáciách vášho života a buďte za ne vďační.  
    
  • Premýšľajte, či vás smútok a bolesť posunuli smerom, vedúcim k novým a lepším veciam, ktorým by ste sa inak treba vôbec nevydali.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Buďte pozitívny. Svoju zlosť síce môžete šíriť okolo seba a hádzať ju aj na ostatných ľudí, ale tým svoje pocity len a len zhoršíte. Radšej sa sami zaviažte, že budete okolo seba šíriť len pozitívny vplyv, čím dokážete zlepšiť svoje sociálne väzby a následne tiež lepšie zvládať a obmedziť svoj hnev.  
    
  • Obklopte sa pozitívne zmýšľajúcimi ľuďmi. Jednoducho povedané, vystavíte ak sami seba optimizmu a pozitívnym myšlienkam druhých ľudí, dokážete tieto emócie vniesť späť aj do svojho života. Postupom času sa vám môže dokonca podariť nahradiť zlosť pozitívnymi myšlienkami vlastným pričinením.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Napíšte list alebo si začnite viesť denník. Vediete Ak si denník, píšte do neho o svojom hneve zakaždým, keď od neho potrebujete uľaviť. Pokiaľ si denník nevediete a viesť nechcete, spíšte zlostný list osobe, ktorá vám ublížila a dostaňte zo seba tak všetky negatívne pocity. Tento list potom samozrejme "neodosielajte". 
    
  • Odoslanie listu je takmer vo všetkých prípadoch úplne nevhodné. Druhá osoba by ho mohla veľmi ľahko pochopiť ako pomstu alebo by sa nahneval a celý problém by tak mohol vyeskalovat v ešte horšej závery. Druhá strana nemusí list prijať kladne ani v prípade, že všetko sformulujete jemnú a slušnou formou, a to obzvlášť vtedy, keď trpia nízkym sebavedomím alebo má zakorenenú nejakú bolesť z osobného života.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Cvičte alebo si nájdite nejaké hobby. Cvičenie vám poskytne fyzické uvoľnenie hnevu. Zvoľte takú formu cvičenia alebo športu, ktorá vám bude vyhovovať a bude vás baviť. Vyjdite si na prechádzku do prírody, uvoľnite sa plávaním alebo si len tak zaházejte na kôš. Cieľom je vziať energiu, ktorú by ste inak živili svoj hnev a nasmerovať ju oveľa pozitívnejším smerom, ktorý pre vás bude prospešný.  
    
  • Ak nie ste zrovna športovými nadšencami, môžete začať krátkymi prechádzkami, nájdite si nového koníčka alebo robte niečo pekného pre svojich priateľov a rodinu.  
  •  
         
 8.  
 9.             5      Obráťte sa na svoju vieru alebo meditujte. Ak ste veriaci, modlite sa za silu a vôľu nechať odísť svoj hnev. Hoci sa môže zdať, že odstraňovanie hnevu je len vo vašej právomoci, v skutočnosti si môžete veľmi pomôcť, keď časť svojich nádejí prenesiete na prosbu božie pomoci, ktorá môže vaše srdce obmäkčiť natoľko, že sa hnevu skutočne dokážete zbaviť. Či už ste príslušníkom nejakej cirkvi alebo nie, ďalším skvelým pomocníkom pre upokojenie a stabilizáciu tela, mysle aj duše je meditácia. Existuje veľké množstvo rôznych typov meditácie, určených na rôzne účely (napríklad pre navodenie spánku), takže si vyberte skutočne len podľa svojich preferencií. 
    
  • Preberte svoj stav s duchovným alebo s ľuďmi rovnakého vyznania, ktorí vám poskytnúť podporu a navedú vás na správnu cestu. Tiež si čítajte v duchovných textoch svojej cirkvi alebo vo spirituálnych knihách, zaoberajúcich sa otázkami hnevu a odpustenia.
  •  
         
 10.  
 11.             6      Vyhýbajte sa spoločenským akciám, ak je to nutné. Ak sa máte zúčastniť nejakej udalosti, na ktoré by ste sa mohli stretnúť s osobou, ktorá vám ublížila, a nechcete riskovať rozpútanie hádky alebo iné nepríjemné situácie, nie je nič zlého svoju účasť odmietnuť, a to aj v prípade, že ostatní ľudia vaše pohnútky nepochopia. 
    
  • Zároveň si ale kvôli tejto osobe nenechajte ruinovať svoj spoločenský život. Ak je väčšina vašich priateľov spoločná s jej, potom si naplánujte čas, ktorý s nimi trávite tak, aby ste sa s danou osobou, pokiaľ možno, vôbec nestretli.
  •  
         
 12.  
           (15)      
Index populárne:
Ako udusiť brokolicu bez napařovacího hrnca.

Ako pestovať lekársku marihuanu.

Ako nájsť stratený mobilný telefón.

Ako prijímať viac vitamínu C.

Ako rozpoznať príznaky mŕtvice.

Ako sledovať Netflix v televízii.

Ako sa lepšie sústrediť.

Ako do svojho jedálnička zaradiť viac vlákniny.

Ako odstrániť triesku jedlou sódou.

Ako sa zbaviť pieh.

Ako sa rýchlo zbaviť zápalu spojiviek.

Ako udusiť brokolicu bez napařovacího hrnca.

Ako urobiť oheň bez zápaliek a zapaľovače.

Ako vyrobiť dosku Ouija.

Ako sa zbaviť tuku na bruchu už za týždeň.

Ako schudnúť na tvárach.

Ako odchovať kanárikov.

Ako prebudovať svoj život.

Ako nemať mastné vlasy.

Ako sa zbaviť bolesti ucha.

Ako vyrobiť repelent proti hmyzu z esenciálnych olejov.