Home \ zdravie
 

Ako ošetriť strelnú ranu.

 

Strelné rany patrí medzi najzávažnejšie poranenia. Rozsah škody je ťažké posúdiť a mnohokrát presahuje hranice ošetrenie prvej pomoci, preto je nutné, dostať postrelenú osobu čo najskôr do nemocnice. Než sa však dostane poranenému lekárskej starostlivosti, je nutné poskytnúť mu základnú prvú pomoc.

              

Postup .

    

  Časť 1      Poskytnutie základnej prvej pomoci  .

    
   
 1.            1      Zaistite bezpečné prostredie. Ak bola osoba postrelená neúmyselne (napríklad pri love), uistite sa, že zbraň daného človeka je zaistená a na nikoho nemieri. Ak sa daný človek stal obeťou zločinu, overte, či sa niekde v blízkosti nenachádza strelec a ste v bezpečí vy i obeť. Ak je to možné, použite ochranné pomôcky, ako sú latexové rukavice.        
 2.  
 3.             2      Privolajte pomoc. Zavolajte na linku 112. Ak voláte z mobilného telefónu, poskytnite operátorovi čo možno najpresnejšie lokalitu. V opačnom prípade bude mať operátor problém s nájdením vašej polohy.        
 4.  
 5.             3      Nechajte postreleného na mieste. Ak to nie je nutné pre zaistenie bezpečnosti či prístupové cesty lekárov, s osobou nehýbte. Mohlo by dôjsť k poraneniu chrbtice. Vyvýšením poraneného miesta pomôže zastaviť krvácanie, však nemali by ste s poraneným nič robiť, ak si nie ste istí, že nedošlo k poraneniu miechy.       
 6.  
 7.             4      Konajte rýchlo. Pri ošetrovaní obete je najväčším nepriateľom čas. Ľudia, ktorým sa dostane lekárskej pomoci do hodiny, majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť na prežitie. Snažte sa preto konať rýchlo, avšak nesmiete dovoliť Postrelenému panikáriť, ani ho nijako rozrušiť.       
 8.  
 9.             5      Použite priamy tlak pre zastavenie krvácania. Vezmite handričku, ovínadlo alebo gázu a pritlačte ho na ranu pre zastavenie krvácania. Tlačte najmenej 10 minút. Ak sa krvácanie nezastaví, skontrolujte umiestnenie rany a dôkladne zvážte, či je nutné s človekom akokoľvek hýbať. Ak sú obväzy nasiaknuté krvou, neodstraňujte je, iba priložte nový..       
 10.  
 11.             6      Použite obväz. V prípade, že sa krvácanie zastaví, dajte na ranu gázu a pevne ju omotajte obväzom. Neuťahujte príliš pevne, aby nedošlo k odrezanie danej časti tela od krvného obehu či strate citlivosti.        
 12.  
 13.             7      Buďte pripravení na prípadný šok. Strelné rany často vedú k šoku (stav spôsobený úrazom alebo stratou krvi). Očakávajte preto, že obeť bude vykazovať známky šoku a preto strážte telesnú teplotu danej osoby, či zostáva konzistentné. Uvoľnite tesný odev a prikryte osobu, aby nedošlo k jej podchladeniu. Za normálnych okolností sa odporúča zdvihnúť nohy, avšak v prípade, že máte pocit na poranenie chrbtice, vôbec s osobou nehýbte.        
 14.  
 15.             8      Dodajte Postrelenému pocit bezpečia. Povedzte mu, že je v poriadku a že mu pomôžete. Upokojenie je v tomto prípade veľmi dôležité. Udržujte osobu v teple. 
    
  • Ak je to možné, spýtajte sa ho, či užíva nejaké lieky na rôzne zdravotné ťažkosti (napr. Diabetes, hypertenzia), alebo či má nejakú alergiu. Ide o dôležité informácie a navyše tým pomôžete odviesť pozornosť od jeho poranenia.
  •  
         
 16.  
 17.             9      Zostaňte s poraneným. Počkajte s osobou na príchod záchrannej služby a naďalej ju ukľudňujte. V prípade, že dôjde k zrazeniu krvi okolo strelné rany, neodstraňujte chrasta, pretože práve ten bráni v ďalšom vytekaniu krvi.                 
 18.  
             

  Časť 2      Posúdenie stavu poraneného  .

    
   
 1.             1      Spomeňte si na ďalšie kroky, ktoré treba vykonať. Pre pokročilejších pomoc je nutné vziať do úvahy stav človeka. Mali by ste skontrolovať dýchacie cesty, dýchanie, krvný obeh, postihnutie a otvorené rany.        
 2.  
 3.   2      Kontrola dýchacích ciest. V prípade, že osoba hovorí, dýchacie cesty sú uvoľnenie. V prípade, že je osoba v bezvedomí, skontrolujte, či sa v jej dýchacích cestách nenachádza nejaká prekážka. Ak áno a nedošlo k poraneniu chrbtice, zakloňte postižnému hlavu.
    
  • Jednou rukou mierne zatlačte na čelo a druhú pridvihnite bradu, aby ste hlavu správne zaklonil.       
  •  
         
 4.  
 5.             3      Kontrola dýchania. Dýcha obeť pravidelne? Vidíte, ako sa hruď dvíha a klesá? V prípade, že postihnutý nedýcha, utrite jeho ústa a ihneď začnite s umelým dýchaním.       
 6.  
 7.             4      Kontrola krvného obehu. Tlakom zastavte krvácanie, potom skontrolujte tep daného človeka na zápästí alebo krku. Má daná osoba rozpoznateľný pulz? Ak nie, začnite s resuscitáciou. Zastavte všetky krvácanie.       
 8.  
 9.             5      Prehliadnite osobu, či nemá nejaké poranenie spojené s pohybom. Postihnutie sa vzťahuje na poškodenie chrbtice a krku. Skontrolujte, či môže daná osoba hýbať s rukami a nohami. Ak tomu tak nie je, mohlo dôjsť k poraneniu miechy. Ďalej sa pozrite po zlomeninách, vyvrtnutia či niečom, čo vyzerá neprirodzene. V prípade, že obeť vykazuje známky postihnutia, nemali by ste s ňou hýbať.       
 10.  
 11.             6      Kontrola otvorených rán. Poranené dôkladne prezrite, ako je to len možné, od ďalších poranení. Zvýšenú pozornosť venujte podpazuší, zadku či iným častiam, ktoré idú ťažko vidieť. Pred príchodom záchrannej služby osobu nevyzliekajte celú, aby neupadla do šoku.       
 12.  
             

  Časť 3      Ošetrenie poranenia na rukách či nohách  .

    
   
 1.             1      Zdvihnite končatinu a zatlačte na ranu. Starostlivo zvážte, či neexistujú žiadne známky postihnutie alebo akéhokoľvek zranenia, ktoré by mohlo viesť k poraneniu chrbtice. Nejaví ak poranený žiadne také známky, zdvihnite končatinu nad úroveň srdca, čím v nej dôjde k zníženiu prúdenia krvi. Tlakom zastavte krvácanie, pozri vyššie.       
 2.  
 3.             2      Použite nepriamy tlak. Okrem priameho tlaku je u postrelenie v oblasti končatín tiež možné použiť nepriamy tlak na obmedzenie prúdenia krvi. Jednoducho zatlačíte na tepnu, alebo takzvané "tlakové body". Ide o obzvlášť veľké a pevné žily. Tlakom obmedzíte vnútorné krvácanie, avšak je nutné sa presvedčiť, či daná tepna naozaj vedie k rane.  
    
  • K spomaleniu krvácanie do ramena stlačte brachiálna tepnu na vnútornej strane ramena, naproti lakti.
  •  
  • Pre TRIESLOVINOVÉ či stehenné zranenie zatlačte na stehennej tepny, v rozkroku na hornej časti stehna. Táto tepna je osobitne veľká a na jej stlačenie musíte využiť celú dlaň.
  •  
  • Pre rany v dolnej časti nôh zatlačte na podkolennej tepny, ktoré nájdete zo zadnej strany kolena.
  •  
         
 4.  
 5.   3      Urobte si škrtidlo. Rozhodnutie, či použiť škrtidlo, by ste nemali brať na ľahkú váhu, pretože by mohlo v krajnom prípade dôjsť až k amputácii končatiny. Avšak ak je krvácanie extrémne závažné a vy máte po ruke obväz alebo inú látku, použite to ako škrtidlo.  
    
  • Škrtidlo použite okolo končatiny medzi ranou a srdcom, čo najbližšie k rane. Končatinu obväzy a urobte uzol. Nechajte si dostatok látky pre uviazanie druhého uzla. Zaškrtením končatiny dôjde k obmedzeniu prietoku krvi.       
  •  
         
 6.  
             

  Časť 4      Ošetrenie pri prestrelenie hrudi  .

    
   
 1.             1      Zistite závažnosť poranenia. Ak je osoba postrelená do hrude, je veľmi pravdepodobné, že došlo k poraneniu pľúc. Vzduch sa dostáva cez ranu dovnútra, ale nevychádza v dôsledku kolapsu pľúc von. Medzi známky takého poranenia patrí šumenie vychádzajúce z hrude, vykašliavanie krvi, penivá krv vychádzajúce z rany a dýchavičnosť. V prípade pochybností konajte podľa tohto postupu na ošetrenie poranenia hrudníka.        
 2.  
 3.             2      Nájdite a odkryte ranu. Nájdite miesto poranenia a odstráňte z neho oblečenie. Ak je nejaký kus oblečenia prilepený na ranu, odrežte ho okolo. Ďalej zistite, či sa jedná o priestrel a ak áno, postup aplikujte na obe strany tela obete.       
 4.  
 5.             3      Z troch strán ranu utesnite. Vezmite nejaký vzduchotesný materiál (plast) a prirobťe ho k rane zo všetkých strán okrem dolného rohu. Dolným rohom bude prúdiť kyslík.  
    
  • Akonáhle ranu utesníte, snažte sa postreleného prinútiť vydýchnuť a povedzte mu, aby chvíľu zadržal dych. To prinúti dostať vzduch z rany, než ju uzavrite.  
  •  
         
 6.  
 7.             4      Použite priamy tlak po oboch stranách rany. Je možné to vykonať pomocou dvoch podložiek na každú ranu. Pevne je pritlačte a držte na mieste.       
 8.  
 9.             5      Dôkladne sledujte dýchanie poraneného. Buď na obeť hovorte, alebo sledujte jej hruď, ako sa dvíha a klesá. 
    
  • Ak sa vám zdá, že nedýcha, znížte tlak na ranu, aby sa mohol hrudník dvíhať a klesať.
  •  
  • Pripravte sa na prípadné umelé dýchanie.
  •  
         
 10.  
 11.             6      Akonáhle dorazí záchranná služba, nepovoľujte tlak na ranu ani ranu neodkrývejte. Záchranári buď použijú vašu bandáž, alebo ju sami vymení za lepší.       
 12.  
             

Tipy .

                  

Varovanie .

                (10)      
Zdravie populárne:
Ako rozpustiť obličkové kamene.

Ako sa v živote posunúť ďalej.

Ako niekomu odpustiť.

Ako schudnúť 2 kg za jeden deň.

Ako znížiť hladinu kreatinínu.

Ako požiadať o odpustenie.

Ako získať väčšie poprsie bez plastickej operácie.

Ako zraziť horúčku.

Ako sa zbaviť kameňov na mandliach.

Ako liečiť odretú kožu.

Ako rozhodnúť, či rana potrebuje zašiť.

Ako si vyplachovať oči vodou.

Ako ošetriť zlomený prst.

Ako liečiť suché pery.

Ako sa vzdať cukru.

Ako vyliečiť Bakerová cystu.

Ako sa rýchlo opiť.

Ako nájsť hypnoterapeut.

Ako byť tichým človekom.

Ako sa rýchlo zbaviť oparu.

Ako dosiahnuť zdravej a vyváženej stravy.